December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Jan-dec 2019
Stockholms län 1 945 1 997 2 014 2 318 2 447
Uppsala län 202 165 177 209 223
Södermanlands län 136 139 139 180 168
Östergötlands län 174 155 176 196 210
Jönköpings län 145 128 151 152 147
Kronobergs län 80 75 78 97 90
Kalmar län 127 123 98 117 131
Gotlands län 29 21 41 28 34
Blekinge län 58 55 77 85 69
Skåne län 956 798 856 925 918
Hallands län 159 152 135 166 151
Västra Götalands län 913 833 784 925 899
Värmlands län 161 162 129 159 136
Örebro län 142 146 126 185 184
Västmanlands län 115 79 142 135 155
Dalarnas län 139 114 155 157 129
Gävleborgs län 168 137 165 175 160
Västernorrlands län 116 119 126 144 141
Jämtlands län 72 61 65 61 70
Västerbottens län 105 97 102 135 115
Norrbottens län 126 128 133 139 110
Sverige 6 068 5 684 5 869 6 688 6 687

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Dec 2018 Dec 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 688 6 687 -0% 515 479 -7%
Enskilda näringsverksamheter 567 736 30% 49 49 0 %
Privatpersoner 339 162 -52% 31 10 -68%
Dödsbon 211 79 -63% 25 0 -100%
Summa 7 805 7 664 -2% 620 538 -13%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Dec 2018 Dec 2019 Skillnad procent
Stockholms län 2 318 2 447 6% 167 169 1%
Uppsala län 209 223 7% 9 21 133%
Södermanlands län 180 168 -7% 21 9 -57%
Östergötlands län 196 210 7% 16 11 -31%
Jönköpings län 152 147 -3% 16 12 -25%
Kronobergs län 97 90 -7% 6 5 -17%
Kalmar län 117 131 12% 9 8 -11%
Gotlands län 28 34 21% 1 2 100%
Blekinge län 85 69 -19% 5 5 0 %
Skåne län 925 918 -1% 75 77 3%
Hallands län 166 151 -9% 10 8 -20%
Västra Götalands län 925 899 -3% 94 63 -33%
Värmlands län 159 136 -14% 11 7 -36%
Örebro län 185 184 -1% 12 14 17%
Västmanlands län 135 155 15% 8 15 88%
Dalarnas län 157 129 -18% 9 9 0 %
Gävleborgs län 175 160 -9% 17 14 -18%
Västernorrlands län 144 141 -2% 11 10 -9%
Jämtlands län 61 70 15% 4 6 50%
Västerbottens län 135 115 -15% 6 8 33%
Norrbottens län 139 110 -21% 8 6 -25%
Sverige 6 688 6 687 -0% 515 479 -7%