Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2014 Jan-okt 2015 Jan-okt 2016 Jan-okt 2017 Jan-okt 2018
Stockholms län 1 847 1 571 1 640 1 695 1 937
Uppsala län 114 166 146 138 182
Södermanlands län 118 111 113 110 134
Östergötlands län 185 154 125 149 157
Jönköpings län 120 119 98 119 117
Kronobergs län 81 62 69 64 74
Kalmar län 98 104 103 84 98
Gotlands län 13 24 18 35 24
Blekinge län 59 48 42 65 66
Skåne län 836 778 656 711 741
Hallands län 143 132 120 114 138
Västra Götalands län 761 717 686 641 730
Värmlands län 139 126 139 104 141
Örebro län 132 117 120 109 156
Västmanlands län 114 100 57 121 117
Dalarnas län 139 114 84 130 133
Gävleborgs län 136 144 106 142 142
Västernorrlands län 108 97 97 107 120
Jämtlands län 66 64 54 61 52
Västerbottens län 106 85 81 86 110
Norrbottens län 105 108 109 117 119
Sverige 5 420 4 941 4 663 4 902 5 488

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2017 Jan-okt 2018 Skillnad procent Okt 2017 Okt 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 902 5 488 12% 535 567 6%
Enskilda näringsverksamheter 382 465 22% 42 49 17%
Privatpersoner 248 252 2% 28 43 54%
Dödsbon 170 179 5% 19 14 -26%
Summa 5 702 6 384 12% 624 673 8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2017 Jan-okt 2018 Skillnad procent Okt 2017 Okt 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 695 1 937 14% 191 192 1%
Uppsala län 138 182 32% 14 19 36%
Södermanlands län 110 134 22% 11 10 -9%
Östergötlands län 149 157 5% 9 24 167%
Jönköpings län 119 117 -2% 12 13 8%
Kronobergs län 64 74 16% 6 9 50%
Kalmar län 84 98 17% 12 9 -25%
Gotlands län 35 24 -31% 3 2 -33%
Blekinge län 65 66 2% 8 7 -13%
Skåne län 711 741 4% 84 72 -14%
Hallands län 114 138 21% 11 21 91%
Västra Götalands län 641 730 14% 65 62 -5%
Värmlands län 104 141 36% 12 11 -8%
Örebro län 109 156 43% 7 12 71%
Västmanlands län 121 117 -3% 17 13 -24%
Dalarnas län 130 133 2% 18 20 11%
Gävleborgs län 142 142 0 % 24 20 -17%
Västernorrlands län 107 120 12% 7 9 29%
Jämtlands län 61 52 -15% 7 2 -71%
Västerbottens län 86 110 28% 5 21 320%
Norrbottens län 117 119 2% 12 19 58%
Sverige 4 902 5 488 12% 535 567 6%