Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2014 Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Jan-juli 2018
Stockholms län 1 377 1 184 1 206 1 277 1 377
Uppsala län 86 125 109 104 138
Södermanlands län 92 92 82 88 99
Östergötlands län 118 102 98 112 107
Jönköpings län 91 89 66 92 82
Kronobergs län 67 44 54 45 49
Kalmar län 75 68 72 58 79
Gotlands län 10 21 15 26 21
Blekinge län 38 34 28 39 50
Skåne län 625 573 471 503 548
Hallands län 103 91 85 78 91
Västra Götalands län 565 548 487 480 538
Värmlands län 102 95 114 72 106
Örebro län 97 89 91 84 119
Västmanlands län 89 79 44 90 88
Dalarnas län 102 88 60 91 91
Gävleborgs län 104 95 67 100 95
Västernorrlands län 85 77 77 84 88
Jämtlands län 48 51 35 41 36
Västerbottens län 65 65 59 73 69
Norrbottens län 68 75 82 80 82
Sverige 4 007 3 685 3 402 3 617 3 953

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Skillnad procent Juli 2017 Juli 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 617 3 953 9% 385 544 41%
Enskilda näringsverksamheter 283 316 12% 27 28 4%
Privatpersoner 168 158 -6% 16 18 13%
Dödsbon 119 126 6% 14 16 14%
Summa 4 187 4 553 9% 442 606 37%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Skillnad procent Juli 2017 Juli 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 277 1 377 8% 131 215 64%
Uppsala län 104 138 33% 9 13 44%
Södermanlands län 88 99 13% 10 13 30%
Östergötlands län 112 107 -4% 11 14 27%
Jönköpings län 92 82 -11% 6 12 100%
Kronobergs län 45 49 9% 5 6 20%
Kalmar län 58 79 36% 5 7 40%
Gotlands län 26 21 -19% 3 4 33%
Blekinge län 39 50 28% 8 8 0 %
Skåne län 503 548 9% 60 90 50%
Hallands län 78 91 17% 15 12 -20%
Västra Götalands län 480 538 12% 54 67 24%
Värmlands län 72 106 47% 7 10 43%
Örebro län 84 119 42% 7 11 57%
Västmanlands län 90 88 -2% 7 8 14%
Dalarnas län 91 91 0 % 6 8 33%
Gävleborgs län 100 95 -5% 13 12 -8%
Västernorrlands län 84 88 5% 12 15 25%
Jämtlands län 41 36 -12% 5 4 -20%
Västerbottens län 73 69 -5% 7 7 0 %
Norrbottens län 80 82 3% 4 8 100%
Sverige 3 617 3 953 9% 385 544 41%