Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017
Stockholms län 182 190 111 110 145
Uppsala län 18 14 15 8 24
Södermanlands län 8 9 8 8 12
Östergötlands län 27 19 8 9 21
Jönköpings län 29 8 13 11 8
Kronobergs län 14 11 6 2 2
Kalmar län 14 12 11 6 3
Gotlands län 2 1 4 0 3
Blekinge län 12 6 1 4 4
Skåne län 97 79 76 52 59
Hallands län 16 16 10 11 6
Västra Götalands län 75 78 61 57 54
Värmlands län 13 19 11 15 13
Örebro län 17 10 14 7 13
Västmanlands län 16 16 11 7 10
Dalarnas län 12 12 14 9 14
Gävleborgs län 23 12 13 5 7
Västernorrlands län 21 13 9 5 13
Jämtlands län 9 6 9 6 3
Västerbottens län 18 6 11 7 9
Norrbottens län 14 11 12 11 10
Sverige 637 548 428 350 433

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Jan 2016 Jan 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 068 5 683 -6% 350 433 24%
Enskilda näringsverksamheter 410 411 0% 28 27 -4%
Privatpersoner 308 250 -19% 23 18 -22%
Dödsbon 160 220 38% 14 17 21%
Summa 6 946 6 564 -5% 415 495 19%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Jan 2016 Jan 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 945 1 997 3% 110 145 32%
Uppsala län 202 165 -18% 8 24 200%
Södermanlands län 136 139 2% 8 12 50%
Östergötlands län 174 155 -11% 9 21 133%
Jönköpings län 145 128 -12% 11 8 -27%
Kronobergs län 80 75 -6% 2 2 0 %
Kalmar län 127 123 -3% 6 3 -50%
Gotlands län 29 20 -31% 0 3 .
Blekinge län 58 55 -5% 4 4 0 %
Skåne län 956 798 -17% 52 59 13%
Hallands län 159 152 -4% 11 6 -45%
Västra Götalands län 913 833 -9% 57 54 -5%
Värmlands län 161 162 1% 15 13 -13%
Örebro län 142 146 3% 7 13 86%
Västmanlands län 115 79 -31% 7 10 43%
Dalarnas län 139 114 -18% 9 14 56%
Gävleborgs län 168 137 -18% 5 7 40%
Västernorrlands län 116 119 3% 5 13 160%
Jämtlands län 72 61 -15% 6 3 -50%
Västerbottens län 105 97 -8% 7 9 29%
Norrbottens län 126 128 2% 11 10 -9%
Sverige 6 068 5 683 -6% 350 433 24%