Information från kundservice

För närvarande upplever vi problem med sökfunktionen för UCs tjänst UC Direkt. Vi arbetar på en lösning.

Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017
Stockholms län 182 190 111 110 145
Uppsala län 18 14 15 8 24
Södermanlands län 8 9 8 8 12
Östergötlands län 27 19 8 9 21
Jönköpings län 29 8 13 11 8
Kronobergs län 14 11 6 2 2
Kalmar län 14 12 11 6 3
Gotlands län 2 1 4 0 3
Blekinge län 12 6 1 4 4
Skåne län 97 79 76 52 59
Hallands län 16 16 10 11 6
Västra Götalands län 75 78 61 57 54
Värmlands län 13 19 11 15 13
Örebro län 17 10 14 7 13
Västmanlands län 16 16 11 7 10
Dalarnas län 12 12 14 9 14
Gävleborgs län 23 12 13 5 7
Västernorrlands län 21 13 9 5 13
Jämtlands län 9 6 9 6 3
Västerbottens län 18 6 11 7 9
Norrbottens län 14 11 12 11 10
Sverige 637 548 428 350 433

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Jan 2016 Jan 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 068 5 683 -6% 350 433 24%
Enskilda näringsverksamheter 410 411 0% 28 27 -4%
Privatpersoner 308 250 -19% 23 18 -22%
Dödsbon 160 220 38% 14 17 21%
Summa 6 946 6 564 -5% 415 495 19%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Jan 2016 Jan 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 945 1 997 3% 110 145 32%
Uppsala län 202 165 -18% 8 24 200%
Södermanlands län 136 139 2% 8 12 50%
Östergötlands län 174 155 -11% 9 21 133%
Jönköpings län 145 128 -12% 11 8 -27%
Kronobergs län 80 75 -6% 2 2 0 %
Kalmar län 127 123 -3% 6 3 -50%
Gotlands län 29 20 -31% 0 3 .
Blekinge län 58 55 -5% 4 4 0 %
Skåne län 956 798 -17% 52 59 13%
Hallands län 159 152 -4% 11 6 -45%
Västra Götalands län 913 833 -9% 57 54 -5%
Värmlands län 161 162 1% 15 13 -13%
Örebro län 142 146 3% 7 13 86%
Västmanlands län 115 79 -31% 7 10 43%
Dalarnas län 139 114 -18% 9 14 56%
Gävleborgs län 168 137 -18% 5 7 40%
Västernorrlands län 116 119 3% 5 13 160%
Jämtlands län 72 61 -15% 6 3 -50%
Västerbottens län 105 97 -8% 7 9 29%
Norrbottens län 126 128 2% 11 10 -9%
Sverige 6 068 5 683 -6% 350 433 24%