December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Jan-dec 2017
Stockholms län 2 316 2 214 1 945 1 997 2 003
Uppsala län 196 147 202 165 176
Södermanlands län 155 146 136 139 138
Östergötlands län 242 226 174 155 174
Jönköpings län 204 149 145 128 150
Kronobergs län 112 99 80 75 77
Kalmar län 126 117 127 123 98
Gotlands län 23 16 29 21 41
Blekinge län 94 70 58 55 76
Skåne län 1 028 998 956 798 851
Hallands län 158 167 159 152 135
Västra Götalands län 1 027 914 913 833 783
Värmlands län 156 174 161 162 129
Örebro län 154 161 142 146 124
Västmanlands län 160 145 115 79 142
Dalarnas län 148 183 139 114 155
Gävleborgs län 177 170 168 137 163
Västernorrlands län 156 135 116 119 126
Jämtlands län 88 78 72 61 65
Västerbottens län 131 128 105 97 100
Norrbottens län 110 127 126 128 133
Sverige 6 961 6 564 6 068 5 684 5 839

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Dec 2016 Dec 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 684 5 839 3% 504 435 -14%
Enskilda näringsverksamheter 411 452 10% 34 34 0 %
Privatpersoner 250 292 17% 16 27 69%
Dödsbon 220 201 -9% 29 11 -62%
Summa 6 565 6 784 3% 583 507 -13%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Dec 2016 Dec 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 997 2 003 0% 175 132 -25%
Uppsala län 165 176 7% 6 17 183%
Södermanlands län 139 138 -1% 9 11 22%
Östergötlands län 155 174 12% 13 13 0 %
Jönköpings län 128 150 17% 15 15 0 %
Kronobergs län 75 77 3% 2 6 200%
Kalmar län 123 98 -20% 6 6 0 %
Gotlands län 21 41 95% 1 2 100%
Blekinge län 55 76 38% 5 3 -40%
Skåne län 798 851 7% 75 81 8%
Hallands län 152 135 -11% 12 9 -25%
Västra Götalands län 833 783 -6% 72 54 -25%
Värmlands län 162 129 -20% 16 12 -25%
Örebro län 146 124 -15% 11 8 -27%
Västmanlands län 79 142 80% 14 11 -21%
Dalarnas län 114 155 36% 14 18 29%
Gävleborgs län 137 163 19% 19 11 -42%
Västernorrlands län 119 126 6% 14 9 -36%
Jämtlands län 61 65 7% 6 1 -83%
Västerbottens län 97 100 3% 8 7 -13%
Norrbottens län 128 133 4% 11 9 -18%
Sverige 5 684 5 839 3% 504 435 -14%