Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2012 Jan-feb 2013 Jan-feb 2014 Jan-feb 2015 Jan-feb 2016
Stockholms län 354 407 358 270 244
Uppsala län 28 33 23 36 17
Södermanlands län 24 20 19 26 19
Östergötlands län 33 46 39 20 23
Jönköpings län 36 46 23 33 20
Kronobergs län 14 20 19 8 12
Kalmar län 25 25 20 22 18
Gotlands län 7 4 4 7 4
Blekinge län 12 24 14 4 8
Skåne län 159 178 182 141 114
Hallands län 42 26 33 26 26
Västra Götalands län 165 182 170 144 121
Värmlands län 23 30 32 24 31
Örebro län 33 29 21 24 22
Västmanlands län 25 32 28 25 14
Dalarnas län 33 25 30 25 19
Gävleborgs län 31 36 22 23 14
Västernorrlands län 20 32 28 21 17
Jämtlands län 17 19 11 15 8
Västerbottens län 18 27 18 21 15
Norrbottens län 13 28 23 22 25
Sverige 1 112 1 269 1 117 937 791

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Skillnad procent Feb 2015 Feb 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 937 791 -16% 509 438 -14%
Enskilda näringsverksamheter 74 63 -15% 37 35 -5%
Privatpersoner 62 43 -31% 32 20 -38%
Dödsbon 17 31 82% 8 17 113%
Summa 1 090 928 -15% 586 510 -13%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Skillnad procent Feb 2015 Feb 2016 Skillnad procent
Stockholms län 270 244 -10% 159 134 -16%
Uppsala län 36 17 -53% 21 9 -57%
Södermanlands län 26 19 -27% 18 11 -39%
Östergötlands län 20 23 15% 12 14 17%
Jönköpings län 33 20 -39% 20 9 -55%
Kronobergs län 8 12 50% 2 10 400%
Kalmar län 22 18 -18% 11 12 9%
Gotlands län 7 4 -43% 3 4 33%
Blekinge län 4 8 100% 3 4 33%
Skåne län 141 114 -19% 65 61 -6%
Hallands län 26 26 0 % 16 15 -6%
Västra Götalands län 144 121 -16% 83 63 -24%
Värmlands län 24 31 29% 13 16 23%
Örebro län 24 22 -8% 10 15 50%
Västmanlands län 25 14 -44% 14 7 -50%
Dalarnas län 25 19 -24% 11 10 -9%
Gävleborgs län 23 14 -39% 10 8 -20%
Västernorrlands län 21 17 -19% 12 12 0 %
Jämtlands län 15 8 -47% 6 2 -67%
Västerbottens län 21 15 -29% 10 8 -20%
Norrbottens län 22 25 14% 10 14 40%
Sverige 937 791 -16% 509 438 -14%