Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2022 Konkurser jan-mars 2023 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-mars 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent Konkurser Mars 2022 Konkurser Mars 2023 Konkurser Mars Skillnad procent
Byggindustri 283 369 30% 107 350 110 398 0.26% 0.33% 27% 106 121 14%
Detaljhandel 163 227 39% 57 622 58 778 0.28% 0.39% 37% 62 79 27%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 142 177 25% 195 643 202 142 0.07% 0.09% 21% 52 47 -10%
Restaurang och hotell 140 155 11% 33 498 34 307 0.42% 0.45% 8% 47 56 19%
Partihandel 91 107 18% 38 804 38 389 0.23% 0.28% 19% 31 33 6%
Handel med motorfordon samt service 78 104 33% 23 566 23 855 0.33% 0.44% 32% 36 23 -36%
Transport 70 96 37% 31 229 32 040 0.22% 0.30% 34% 29 21 -28%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 56 72 29% 25 928 26 646 0.22% 0.27% 25% 21 21 0 %
Information och kommunikation 67 66 -1% 67 018 70 272 0.10% 0.09% -6% 21 22 5%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 45 59 31% 52 939 52 952 0.09% 0.11% 31% 16 17 6%