September

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-sep 2019 Konkurser jan-sep 2020 Konkurser jan-sep Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-sep 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-sep 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-sep Skillnad procent Konkurser Sept 2019 Konkurser Sept 2020 Konkurser Sept Skillnad procent
Byggindustri 891 893 0% 98 197 100 000 0.91% 0.89% -2% 87 72 -17%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 423 548 30% 179 691 184 223 0.24% 0.30% 26% 48 34 -29%
Detaljhandel 529 536 1% 53 928 53 341 0.98% 1.00% 2% 59 43 -27%
Restaurang och hotell 344 515 50% 30 954 31 457 1.11% 1.64% 47% 52 37 -29%
Partihandel 282 363 29% 39 374 38 860 0.72% 0.93% 30% 33 24 -27%
Transport 223 290 30% 28 618 29 253 0.78% 0.99% 27% 19 26 37%
Information och kommunikation 183 213 16% 59 065 61 220 0.31% 0.35% 12% 20 12 -40%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 168 188 12% 22 983 23 698 0.73% 0.79% 9% 12 10 -17%
Handel med motorfordon samt service 168 181 8% 21 226 21 785 0.79% 0.83% 5% 24 13 -46%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 150 145 -3% 49 695 50 876 0.30% 0.29% -6% 18 9 -50%