Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2019 Konkurser jan-okt 2020 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-okt 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent Konkurser Okt 2019 Konkurser Okt 2020 Konkurser Okt Skillnad procent
Byggindustri 1 004 990 -1% 98 197 100 000 1.02% 0.99% -3% 113 90 -20%
Detaljhandel 599 596 -1% 53 928 53 341 1.11% 1.12% 1% 70 57 -19%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 497 594 20% 179 691 184 223 0.28% 0.32% 17% 74 44 -41%
Restaurang och hotell 404 574 42% 30 954 31 457 1.31% 1.82% 40% 60 55 -8%
Partihandel 319 393 23% 39 374 38 860 0.81% 1.01% 25% 37 29 -22%
Transport 251 323 29% 28 618 29 253 0.88% 1.10% 26% 28 31 11%
Information och kommunikation 210 238 13% 59 065 61 220 0.36% 0.39% 9% 27 24 -11%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 192 211 10% 22 983 23 698 0.84% 0.89% 7% 24 21 -13%
Handel med motorfordon samt service 195 200 3% 21 226 21 785 0.92% 0.92% -0% 27 16 -41%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 168 157 -7% 49 695 50 876 0.34% 0.31% -9% 18 11 -39%