Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2019 Konkurser jan-juni 2020 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2018 Aktiva företag per 31/12 2019 Konkursutsatthet * jan-juni 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2020 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent Konkurser Juni 2019 Konkurser Juni 2020 Konkurser Juni Skillnad procent
Byggindustri 629 670 7% 98 197 100 000 0.64% 0.67% 5% 98 90 -8%
Restaurang och hotell 227 412 81% 30 954 31 457 0.73% 1.31% 79% 34 60 76%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 302 407 35% 179 691 184 223 0.17% 0.22% 31% 65 67 3%
Detaljhandel 374 402 7% 53 928 53 341 0.69% 0.75% 9% 54 52 -4%
Partihandel 201 270 34% 39 374 38 860 0.51% 0.69% 36% 27 33 22%
Transport 176 220 25% 28 618 29 253 0.61% 0.75% 22% 25 30 20%
Information och kommunikation 127 163 28% 59 065 61 220 0.22% 0.27% 24% 28 36 29%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 127 151 19% 22 983 23 698 0.55% 0.64% 15% 16 17 6%
Handel med motorfordon samt service 110 131 19% 21 226 21 785 0.52% 0.60% 16% 14 26 86%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 103 115 12% 49 695 50 876 0.21% 0.23% 9% 16 10 -38%