Oktober

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-okt 2018 Konkurser jan-okt 2019 Konkurser jan-okt Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2017 Aktiva företag per 31/12 2018 Konkursutsatthet * jan-okt 2018 (%) Konkursutsatthet * jan-okt 2019 (%) Konkursutsatthet * jan-okt Skillnad procent Konkurser Okt 2018 Konkurser Okt 2019 Konkurser Okt Skillnad procent
Byggindustri 975 1 000 3% 96 570 98 197 1.01% 1.02% 1% 105 109 4%
Detaljhandel 514 595 16% 54 265 53 928 0.95% 1.10% 16% 59 66 12%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 471 494 5% 174 915 179 691 0.27% 0.27% 2% 51 71 39%
Restaurang och hotell 398 402 1% 30 492 30 954 1.31% 1.30% -1% 54 58 7%
Partihandel 362 318 -12% 39 901 39 374 0.91% 0.81% -11% 39 36 -8%
Transport 249 249 0 % 28 100 28 618 0.89% 0.87% -2% 24 26 8%
Information och kommunikation 208 207 -0% 56 948 59 065 0.37% 0.35% -4% 22 24 9%
Handel med motorfordon samt service 184 192 4% 20 874 21 226 0.88% 0.90% 3% 21 24 14%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 164 190 16% 22 629 22 983 0.72% 0.83% 14% 19 22 16%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 126 169 34% 49 225 49 695 0.26% 0.34% 33% 16 23 44%