Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2016 Konkurser jan-juni 2017 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2015 Aktiva företag per 31/12 2016 Konkursutsatthet * jan-juni 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2017 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent
Byggindustri 478 577 21% 91 989 94 628 0.52% 0.61% 17%
Detaljhandel 312 354 13% 54 934 54 908 0.57% 0.64% 14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 303 262 -14% 166 981 171 072 0.18% 0.15% -16%
Partihandel 201 214 6% 40 899 40 293 0.49% 0.53% 8%
Restaurang och hotell 170 201 18% 29 149 29 775 0.58% 0.68% 16%
Transport 138 131 -5% 27 413 27 695 0.50% 0.47% -6%
Information och kommunikation 113 125 11% 53 975 55 543 0.21% 0.23% 7%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 91 95 4% 21 779 22 272 0.42% 0.43% 2%
Handel med motorfordon samt service 109 93 -15% 20 014 20 549 0.54% 0.45% -17%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 60 64 7% 48 615 49 118 0.12% 0.13% 6%