April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2015 Konkurser jan-apr 2016 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-apr 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 326 308 -6% 89 638 91 989 0.36% 0.33% -8%
Detaljhandel 218 219 0% 54 899 54 934 0.40% 0.40% 0%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 183 204 11% 163 200 166 981 0.11% 0.12% 9%
Partihandel 154 130 -16% 41 170 40 899 0.37% 0.32% -15%
Restaurang och hotell 127 110 -13% 28 637 29 149 0.44% 0.38% -15%
Transport 101 92 -9% 27 489 27 413 0.37% 0.34% -9%
Handel med motorfordon samt service 73 69 -5% 19 620 20 014 0.37% 0.34% -7%
Information och kommunikation 87 66 -24% 52 653 53 975 0.17% 0.12% -26%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 66 53 -20% 21 134 21 779 0.31% 0.24% -22%
Enheter för kultur, nöje och fritid 35 40 14% 50 630 52 130 0.07% 0.08% 11%