Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2015 Konkurser jan-apr 2016 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2014 Aktiva företag per 31/12 2015 Konkursutsatthet * jan-apr 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2016 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 326 308 -6% 89 638 91 989 0.36% 0.33% -8%
Detaljhandel 218 219 0% 54 899 54 934 0.40% 0.40% 0%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 183 204 11% 163 200 166 981 0.11% 0.12% 9%
Partihandel 154 130 -16% 41 170 40 899 0.37% 0.32% -15%
Restaurang och hotell 127 110 -13% 28 637 29 149 0.44% 0.38% -15%
Transport 101 92 -9% 27 489 27 413 0.37% 0.34% -9%
Handel med motorfordon samt service 73 69 -5% 19 620 20 014 0.37% 0.34% -7%
Information och kommunikation 87 66 -24% 52 653 53 975 0.17% 0.12% -26%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 66 53 -20% 21 134 21 779 0.31% 0.24% -22%
Enheter för kultur, nöje och fritid 35 40 14% 50 630 52 130 0.07% 0.08% 11%