VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2014 Konkurser jan-mars 2015 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-mars 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent
Byggindustri 298 247 -17% 87 697 89 638 0.34% 0.28% -19%
Detaljhandel 195 166 -15% 54 778 54 899 0.36% 0.30% -15%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 145 127 -12% 159 479 163 200 0.09% 0.08% -14%
Partihandel 136 112 -18% 41 438 41 170 0.33% 0.27% -17%
Restaurang och hotell 81 99 22% 28 065 28 637 0.29% 0.35% 20%
Transport 74 77 4% 27 623 27 489 0.27% 0.28% 5%
Information och kommunikation 50 63 26% 51 229 52 653 0.10% 0.12% 23%
Handel med motorfordon samt service 48 59 23% 19 345 19 620 0.25% 0.30% 21%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 56 48 -14% 20 513 21 134 0.27% 0.23% -17%
Fastighetsverksamhet 34 34 0 % 48 960 50 797 0.07% 0.07% -4%