Mars

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-mars 2014 Konkurser jan-mars 2015 Konkurser jan-mars Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-mars 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-mars 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-mars Skillnad procent
Byggindustri 298 247 -17% 87 697 89 638 0.34% 0.28% -19%
Detaljhandel 195 166 -15% 54 778 54 899 0.36% 0.30% -15%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 145 127 -12% 159 479 163 200 0.09% 0.08% -14%
Partihandel 136 112 -18% 41 438 41 170 0.33% 0.27% -17%
Restaurang och hotell 81 99 22% 28 065 28 637 0.29% 0.35% 20%
Transport 74 77 4% 27 623 27 489 0.27% 0.28% 5%
Information och kommunikation 50 63 26% 51 229 52 653 0.10% 0.12% 23%
Handel med motorfordon samt service 48 59 23% 19 345 19 620 0.25% 0.30% 21%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 56 48 -14% 20 513 21 134 0.27% 0.23% -17%
Fastighetsverksamhet 34 34 0 % 48 960 50 797 0.07% 0.07% -4%