April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2014 Konkurser jan-apr 2015 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-apr 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 382 325 -15% 87 697 89 638 0.44% 0.36% -17%
Detaljhandel 252 217 -14% 54 778 54 899 0.46% 0.40% -14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 206 183 -11% 159 479 163 200 0.13% 0.11% -13%
Partihandel 187 154 -18% 41 438 41 170 0.45% 0.37% -17%
Restaurang och hotell 119 126 6% 28 065 28 637 0.42% 0.44% 4%
Transport 99 101 2% 27 623 27 489 0.36% 0.37% 3%
Information och kommunikation 68 85 25% 51 229 52 653 0.13% 0.16% 22%
Handel med motorfordon samt service 64 73 14% 19 345 19 620 0.33% 0.37% 12%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 80 66 -18% 20 513 21 134 0.39% 0.31% -20%
Fastighetsverksamhet 47 40 -15% 48 960 50 797 0.10% 0.08% -18%