VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

April

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-apr 2014 Konkurser jan-apr 2015 Konkurser jan-apr Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2013 Aktiva företag per 31/12 2014 Konkursutsatthet * jan-apr 2014 (%) Konkursutsatthet * jan-apr 2015 (%) Konkursutsatthet * jan-apr Skillnad procent
Byggindustri 382 325 -15% 87 697 89 638 0.44% 0.36% -17%
Detaljhandel 252 217 -14% 54 778 54 899 0.46% 0.40% -14%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 206 183 -11% 159 479 163 200 0.13% 0.11% -13%
Partihandel 187 154 -18% 41 438 41 170 0.45% 0.37% -17%
Restaurang och hotell 119 126 6% 28 065 28 637 0.42% 0.44% 4%
Transport 99 101 2% 27 623 27 489 0.36% 0.37% 3%
Information och kommunikation 68 85 25% 51 229 52 653 0.13% 0.16% 22%
Handel med motorfordon samt service 64 73 14% 19 345 19 620 0.33% 0.37% 12%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 80 66 -18% 20 513 21 134 0.39% 0.31% -20%
Fastighetsverksamhet 47 40 -15% 48 960 50 797 0.10% 0.08% -18%