UC Beneficial Owner

Säkrare affärer med information om verklig huvudman

Att hålla koll på vem man gör affärer med är en självklarhet för säkra affärer. Genom vår tjänst UC Beneficial Owner får du tillgång till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Du får till exempel namn och personnummer, hur stor andel av företaget personen kontrollerar, och vilken typ av kontroll det handlar om.

Kontakta oss

Tjänsten kan hjälpa dig att

 • Kontrollera med vem du gör affärer med
 • Uppfylla regelefterlevnad
 • Hålla din portfölj avseende verklig huvudman uppdaterad
 • Bygga automatiska flöden
 • Optimera processer
 • Minimera manuella kontroller
 • Fatta säkra och korrekta beslut

Många aktörer är enligt lag skyldiga att kontrollera verklig huvudman i de bolag som de gör affärer med. Men alla har nytta av att veta vem som är verklig huvudman för att kunna göra korrekta riskbedömningar och undvika att man blir utnyttjad för olaglig verksamhet.

Information för enstaka kontroll

Du kan välja att inhämta informationen styckevis när du behöver den, till exempel när du ska kontrollera en ny kund.

Informationen levereras via API som möjliggör:

 • Automatiska flöden
 • Mindre tid för manuell handläggning

Information i batch-leverans

Hämta information för hela din portfölj av befintliga kunder i batch-format.

 • Få informationen via API eller ladda enkelt ner en xml-fil med information om verkliga huvudmän på uc.se
 • Få bättre kundkännedom
 • Få kontroll över vem du gör affärer med på portföljnivå

Automatiska uppdateringar

Håll din portfölj automatiskt uppdaterad genom att låta UC bevaka förändringar i informationen om verkliga huvudmän.

 • Via API får du ständig tillgång till den senaste informationen från Bolagsverkets officiella register
 • Smidigt och enkelt att vara compliant

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter