Regeringen föreslår skärpta regler mot penningtvätt och terrorism

2017-03-23

Regeringen föreslår ytterligare åtgärder i syfte att stärka det finansiella systemets motståndskraft mot att utnyttjas för olagliga ändamål och göra det svårare för kriminella att omsätta vinster från brottslig verksamhet och att finansiera terrorism. Förslaget överlämnades till Lagrådet den 2 mars och lagarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

Förslagen innebär bland annat att tillsynsmyndigheterna får bättre förutsättningar att utöva tillsyn, men också att de kan utdöma kraftfulla sanktioner om bestämmelserna inte följs. Dessutom föreslås en ny lag om registrering av så kallade verkliga huvudmän.

 

Publicerad 23 mars 2017.