Information från kundservice

Torsdagen den 29 september har vår kundservice stängt mellan kl. 11:00-16:00 pga. utbildning. Vi öppnar återigen fredagen den 30 september kl. 09:00 och håller därefter öppet som vanligt till kl. 16:00

Regeringen föreslår skärpta regler mot penningtvätt och terrorism

Regeringen föreslår ytterligare åtgärder i syfte att stärka det finansiella systemets motståndskraft mot att utnyttjas för olagliga ändamål och göra det svårare för kriminella att omsätta vinster från brottslig verksamhet och att finansiera terrorism. Förslaget överlämnades till Lagrådet den 2 mars och lagarna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

Förslagen innebär bland annat att tillsynsmyndigheterna får bättre förutsättningar att utöva tillsyn, men också att de kan utdöma kraftfulla sanktioner om bestämmelserna inte följs. Dessutom föreslås en ny lag om registrering av så kallade verkliga huvudmän.

Mer information finns på regeringens hemsida och här kan du ta del av lagrådsremissen i sin helhet.

Publicerad 23 mars 2017.