Ny lagstiftning ställer högre krav

2018-03-28

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. I den nya lagstiftningen ingår krav på ett strukturerat angreppssätt för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering.

Riskbedömning, att sätta nya rutiner och att känna sina kunder, är delar i regelverket. Vad företaget behöver göra styrs av hur stor risken är att företaget utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, samt företagets storlek och verksamhet.

Utbildning viktigt

Medarbetare ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta effektivt med att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det står i lagen att utbildningen till medarbetarna inte bara ska informera om regler och riktlinjer. Den ska också förmedla fakta om trender, mönster och metoder och annat som berörda personer kan behöva känna till för att förhindra och upptäcka försök till penningtvätt och finansiering av terrorism. UC har utvecklat tjänster och utbildningar för att hjälpa våra kunder på traven med detta. 

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt innebär att man omvandlar pengar från brottslig verksamhet till tillgångar som kan redovisas öppet. Penningtvätt görs på olika sätt och i flera stadier. Gemensamt för de flesta metoder är att man försvårar spårningen av illegala pengar genom att utnyttja det svenska och internationella systemet för investeringar och konsumtion. De olika processerna börjar nästan alltid med ett vinstgivande brott. Det kan handla om i princip vilket brott som helst: stöld, rån, bedrägeri eller narkotikabrott.

Behöver du hjälp med arbetet mot penningtvätt? Hör av dig till oss på UC så får du veta mer om våra tjänster kopplade till Verklig huvudman och Firmatecknare

Uppdaterad 23 april 2019.