Vad gör jag om jag anser att en uppgift är felaktig eller missvisande?

Antal svar 4

Uppgifter som är oriktiga eller missvisande ska alltid rättas. För att bedöma om en uppgift är oriktig eller missvisande måste man utgå från de förhållanden som gällde vid den tidpunkt då anmärkningen eller informationen tillkom.

Under frågor och svar om anmärkningar kan du hitta mer information om hur du gör om du anser att en anmärkning eller ansökan om betalningsföreläggande är felaktig. 

Påpeka fel skriftligen
Om du anser att en uppgift inte är korrekt ska du skriva till UCs utredningsenhet:

UC AB
Utredningen
Box 353
101 27 Stockholm

Vill du använda e-post är adressen utredningen@uc.se.

Ange ditt namn och ditt personnummer alternativt organisationsnummer (om det gäller ett företag) samt förklara varför du tycker att uppgiften är missvisande. Bifoga gärna någon handling som styrker din uppfattning.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.