Självfinansieringsgrad 

Antal svar 5

Självfinansieringsgrad visar hur stor andel av kapitalbehovet i företaget som kan finansieras internt och det räknas fram på följande sätt: 100 x (resultat före bokslutsdispositioner - skatt) + avskrivningar dividerat med (anläggningstillgångar aktuellt år - anläggningstillgångar föregående år).

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.