Revision

Antal svar 4

Revision är en, främst ekonomisk, granskning av hur ett företag eller en annan sammanslutning skött sina åligganden.

Revision görs av räkenskaper och protokoll över viktigare beslut m.m. Man skiljer mellan sifferrevision och sakrevision som syftar till att pröva lämplighet m.m. av olika åtgärder.

Enligt aktiebolagslagen ska revisor i aktiebolag granska styrelsens och VDs förvaltning (förvaltningsrevision). Sådan förvaltningsrevision inriktar sig främst på att upptäcka eller förebygga olagliga eller annars oförsvarbara åtgärder.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.