Fastighetstaxeringsuppgifter 

Antal svar 5

Fastighetstaxeringsuppgifter samlas in av UC en gång per år.

Uppgifterna fastställs årsvis per den 1 januari av Skatteverket. Äger man en fastighet så skickar Skatteverket ut en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år.

Däremellan kan man få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på fastigheten eller om den är nybildad.

Skatteverket använder uppgifterna i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet, som ligger till grund för hur stor fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.