Balanslikviditet

Antal svar 6

Balanslikviditeten är ett nyckeltal som visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och förutsätter att varulagret kan säljas och användas till att täcka de kortfristiga skulderna.

För att räkna ut balanslikviditeten gör du på följande sätt: 100 x summa omsättningstillgångar dividerat med summa kortfristiga skulder.

Omsättningstillgångar är tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Exempelvis kundfordringar, lagerförda artiklar och likvida medel i olika former.

Kortfristiga skulder är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Exempelvis leverantörsskulder, personalens intjänade semester och checkräkningskredit.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.