Avkastning på eget kapital

Antal svar 7

Avkastning är ett lönsamhetsmått som visar hur värdet på en tillgång förändrats från en viss tidpunkt till en annan.

Avkastning på eget kapital mäter företagets avkastning under året på det kapital ägarna satt in i verksamheten. Det är med andra ord ett nyckeltal som anger hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare, det hjälper investerare att avgöra om det är värt att investera i ett företag eller inte.

Avkastning på eget kapital är även ett användbart verktyg för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch. Det engelska ordet för Avkastning på eget kapital är Return on Equity, ROE.

Formel: 100 x resultat efter finansnetto dividerat med (0,78 x obeskattade reserver) + summa eget kapital

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.