Ansvarsförbindelse

Antal svar 6

Ansvarsförbindelse är ett åtagande att fullgöra vissa ekonomiska förpliktelser. I ett företag kan ansvarsförbindelse till exempel avse diskonterade växlar, borgensförbindelse eller pensionsåtagande.

Ansvarsförbindelse är ett begrepp som tidigare användes i årsredovisningar för att redovisa möjliga men mindre troliga skulder som t.ex. borgensåtaganden.  Från 2016 och framåt ändrade ansvarsförbindelser namn till eventualförpliktelser, något som dessutom innebar att begreppet blev lite vidare.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.