Vad betyder fritt kassaflöde?

Antal svar 5

Fritt kassflöde består främst av kassaflöde från rörelseverksamheten och från investeringsverksamheten. Fritt kassaflöde är det flöde som återstår när alla positiva nettonuvärdesinvesteringar diskonterat med kostnaden för kapital har genomförts.

Vad används det fria kassaflödet till?

Oftast diskuterar man fritt kassaflöde då man skall värdera olika företag, dvs när man skall göra en kassaflödesvärdering. Anledningen till att man väljer just det fria kassaflödet är att aktieägarna kan göra vad de vill med – detta eftersom det är skattat å klart, t.ex. dela ut det till sig själva.

Räkna ut det fria kassaflödet:
Omsättning: 1000
Total kostnader: -500
Avskrivningar: -200
Finansiella intäkter/kostnader: 0
Skatt: -52
Fritt kassaflöde = 248

Nedan kan du se fritt kassaflöde från en DCF värdering, benämnt ”present value of free cash flow”:

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.