Vad betyder Enterprise value?

Antal svar 6

Definition av Enterprise value

Enterprise value är värdet på företaget (rörelsen eller Rörelsevärde). Skulderna plus marknadsvärdet för aktierna: EV = marknadsvärde eget kapital + bokförda skulder – likvida medel.


Enterprise value definieras som marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat för nettoskulden. Detta motsvarar vad som kallas företagsvärde och eftersom den eventuella kassan justeras förblir skuldvärdet ett nettovärde. Skulderna skall vara uttryckta i marknadsvärde, oftast är dock skulder bokförda till verkligt värde.

Enterprise value till aktievärde

Med en kassaflödesvärdering erhålls ett avkastningsvärde på Bolagets operativa kapital (enterprise value, EV).

Värdet på aktierna i bolaget erhålls genom att det beräknade avkastningsvärdet minskas med värdet av finansiella nettoskulder (räntebärande skulder minus över/underskott av likvida medel) vid värderingstidpunkten, samt justeras med hänsyn till värden på eventuella tillgångar och skulder som ej beaktas i det operativa kassaflödet.

Vad är market cap?

Marknadsvärdet och market cap (market capitalization) är värdet på ett företags aktier, alltså värdet på ett företags egna kapital (pris per aktie).

Vad är då skillnaden mellan market cap och enterprise value?

Om man köper ett bolag så köper man ju oftast även ett företags skulder (eller kassa). Dessa skulder skall ju någon gång betalas tillbaks, och man kan säga att EV då visar vad man behöver betala för företaget justerat för skulder. Marknadsvärdet är ju endast marknadsvärdet på företags egna kapital.

Däremot, om företaget faktiskt har en nettokassa, dvs har mer pengar i kassan än vad företaget har i lån, då blir företagets EV lägre än marknadsvärdet på det egna kapitalet. Oftast är dock marknadsvärdet på det egna kapitalet justerat efter hur stor nettokassa ett företag har.

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.