Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

När sekretessbeläggs en betalningsanmärkning?

Antal svar 6

UC beslutar aldrig om en skuld ska sekretessbeläggas eller inte. Det beslutet tas av Kronofogden. Anmärkningar som gäller t.ex. restförda skatter och allmänna avgifter tas bort ur kreditupplysningsregistret om Kronofogden beslutar om sekretess.

Skulden sekretessbeläggs om gäldenären betalar sin skuld, alternativt att målet har återkallats av fordringsägaren. Gäldenären får dessutom, under den senaste 24-månadersperioden, inte ha andra skulder hos Kronofogden. 

Sekretess kan dock hävas om gäldenären inom två år får en ny skuld hos Kronofogden. Det går inte att ansöka om sekretess hos Kronofogden utan skulden blir automatiskt sekretessmarkerad om förutsättningarna är uppfyllda.

Var det här svaret till hjälp?