Har du råd med billig data och dyrbara misstag?

2016-07-26

Under senare år har det blivit allt svårare att bedöma ett företags kreditvärdighet. Å ena sidan är tillgången på billiga ekonomiska data större än någonsin tidigare. Å andra sidan har det blivit svårare att upptäcka eventuella sprickor i en kreditsökandes ekonomiska fasad. 

Vid vår granskning av nyinkomna årsredovisningar hittar vi varje månad över 300 fel i siffrorna. Många av dessa gäller felaktig redovisning av aktiekapitalet. Företagsdata är därför mindre tillförlitliga än personliga ekonomiska data, där Skatteverket varje år genomför olika granskningar och kontroller. Företagsdata är inte kvalitetssäkrade från början och när de sedan sätts in i olika analyssystem kan resultatet bli missvisande.

Oavsett om en kreditgivare vill skydda sig emot oskyldig ekonomisk naivitet eller mer eller mindre professionell kriminalitet, finns alltså goda skäl att kvalitetssäkra företagsdata och försöka sätta in dem i sitt sammanhang. Detta för att undvika dyrbara misstag, inte bara i form av kreditförluster.

Läs mer om hur du kan undvika sprickorna i kreditfasaden här!

Gabriella Göransson

VD UC AB

Med expertis inom kreditgivningsfrågor brinner Gabriella extra mycket för effektiva processer. Förutom jobb och familj sätter god mat, vänner och resor guldkant på hennes tillvaro. Här bloggar hon om vad som händer i kreditinformationsvärlden, både hos oss men i stort. Hon är även duktig på trender inom bedrägerier och delar med sig av sitt stora kunnande.