Därför skickar vi en upplysningskopia till dig

2017-02-02

Frågan om integritet är något som måste hanteras med största allvar.

Som ett led i integritetsfrågan har Sverige sedan länge en separat lag som reglerar vår verksamhet, nämligen Kreditupplysningslagen. Det gör att vi alltid skickar ut en upplysningskopia till dig med den information vi har lämnat ut till den som tagit en kreditupplysning på dig.

Vi går även under tillsyn av Datainspektionen som avgör vilken information vi får ha i våra kreditupplysningsregister. Vi gör alltid vårt yttersta för att all information ska vara så aktuell och korrekt som möjligt och vi gallrar den när vi inte längre har behov av informationen, eller har rätt att spara den längre.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Åke Dahlqvist

Chef analys och affärstöd

Åke började arbeta på UC för drygt 20 år sedan. Han har under åren arbetat som affärsområdeschef för flera av UCs affärsområden och har där skaffat sig en gedigen kunskap om betydelsen av att tillhandahålla information på ett sätt som är till nytta för samhällsutvecklingen. Åke sitter i UCs koncernledning och innehar för närvarande en tjänst som chef för UCs Affärsstöd vilket bl.a. inbegriper kontakter med myndigheter, UCs källor, kunder och samarbetsorganisationer.