Vad kan vi hjälpa dig med?

Månadens konkurser maj 2015


Stockholms län håller ned konkurssiffrorna. Antalet företagskonkurser i Sverige minskade med 2 procent


Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska, dock endast med 2 procent under maj. Om det är ett tillfälligt bakslag eller ett trendbrott är för tidigt att uttala sig om. Att konkurserna fortfarande minskar på riksnivå beror till stor del på att antalet konkurser i Stockholms län fortsätter att sjunka. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Information och kommunikation, Restaurang och hotell, Handel med motorfordon samt Transport. Hittills i år har totalt 2 633 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med samma period 2014.


Av storstadsregionerna är Stockholms län den region där konkurserna har minskat under maj. Under maj försattes 179 företag i konkurs vilket är en minskning med 16 procent jämfört med samma period 2014. Totalt i riket försattes 604 företag i konkurs under månaden. Det motsvarar en minskning med 2 procent jämfört med maj 2014.

- Stockholmsregionen är Sveriges motor. Det är mycket tack vare Stockholm som konkursutvecklingen med sjunkande konkurstal består. I många län är återhämtningen mycket bräcklig vilket maj månads dåliga siffror visar. Om det är ett tillfälligt bakslag eller ett trendbrott är för tidigt att uttala sig om. Samtidigt är konkurstalen fortfarande på en låg nivå; den lägsta sedan 2008 säger Fredrik Polland på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Partihandeln och byggindustrin fortsätter att gå starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är nedgångarna inom Fastighetsservice, Byggindustri och Partihandel. Där har konkurserna under 2015 minskat med 19, 18 respektive 14 procent. Fyra branscher går dock åt motsatt håll. Konkurserna i Information och kommunikation, Restaurang och hotell, Handel med motorfordon samt Transport har fram till maj ökat med 27, 10, 6 respektive 2 procent jämfört med samma period 2014.Stockholms län är motorn som håller ned konkurssiffrorna

På länsnivå ökade konkurserna i många län och i maj var det fler län som uppvisade stigande konkurstal än de som uppvisade minskande konkurstal. De två storstadslänen Skåne och Västra Götaland uppvisade konkursökningar på 13 respektive 10 procent under maj. Stockholm fortsätter att vara Sveriges motor. De flesta kommunerna inom Stockholms län uppvisar en kraftig minskning i antalet konkurser.- Stockholmsregionen uppvisar överlag starka siffror och det är även glädjande att kranskommuner och t ex Nynäshamn kan uppvisa en så pass positiv utveckling, säger Fredrik Polland på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.


Fortsatt optimism inför framtiden

Återhämtningen och tillväxten i den svenska konjunkturen går sakta och bakslag kommer att fortsätta att komma. Fortfarande är återhämtningen starkt beroende av den inhemska konsumtionen. De svenska företagen har generellt god betalningsförmåga och UC bedömer att cirka 92 procent av de svenska aktiebolagen har en god kreditvärdighet och den svenska konkursstatistiken visar nu på de lägsta konkursnivåerna sedan 2008.

För mer information om UC:s konkursstatistik är ni välkomna att besöka www.uc.se/foretag/konkursstatistik eller kontakta:


Fredrik Polland, Utbildningsansvarig UC                   073-914 84 77

Johan Hopstadius, Press och extern kommunikation  076-540 90 90


Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret