UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

November 2016

Stark november visar på stabilt svenskt företagande:

Företagskonkurserna minskar med -13 procent

November redovisar åter igen kraftigt minskande siffror, - 13 procent enligt färsk statistik från UC. De svenska företagskonkurserna minskar således för andra månaden i rad. Sett till året som helhet så har företagskonkurserna totalt sett minskat med -6 procent.

Det ser lovande ut för årets sista kvartal, och vi hoppas att vi får stänga året 2016 med ett fint resultat för svenskt företagande. November månads siffror resulterar onekligen i att stark tilltro till en bra tillväxt och minskande antal svenska företagskonkurser även fortsättningsvis, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.


Blekinge och Örebro län ökar – positiv utveckling i Jämtlands, Kronobergs och Värmlands län

UCs statistik visar att det förhållandevis är en genomgående positiv utveckling för hela landet. Dock med några undantag. De största procentuella ökningarna står Blekinge och Örebro län för, med en uppgång på +167 respektive +56 procent under november månad.  

De län som redovisar positiv utveckling är Jämtlands län, som minskar med -80 procent. Därefter följer Kronobergs län med -60 procent, tätt följt av Värmlands län med -59 procent.


Län Procentuell förändring november* Procentuell förändring hittills 2016**
Stockholms län -9% 3%
Uppsala län -45% -16%
Södermanlands län -6% 1%
Östergötlands län 45% -15%
Jönköpings län 25% -14%
Kronobergs län -60% 1%
Kalmar län 27% 2%
Gotlands län 0% -27%
Blekinge län 167% -2%
Skåne län -31% -17%
Hallands län 33% -5%
Västra Götalands län -26% -7%
Värmlands län -59% 2%
Örebro län 56% 6%
Västmanlands län -11% -40%
Dalarnas län 25% -21%
Gävleborgs län -25% -26%
Västernorrlands län 33% 2%
Jämtlands län -80% -20%
Västerbottens län -20% -6%
Norrbottens län -22% -1%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år


Byggindustrin ökar för tredje månaden i rad – stabilt för Handel och Restaurang och hotell

Byggindustrin visar på ökande siffror även för november månad, +7 procent.

Företagskonkurser inom Transport minskar med -18 procent, tätt följt av Partihandel som minskar med -11 procent och Restaurang och Hotell som minskar med -10 procent. 


Om UC AB konkursstatistik

UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Johanna Westin
PR-ansvarig
Telefon 076 525 01 16

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret