UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

April 2016

Företagskonkurserna har ökat – upp 5 procent!

Konkursstatistiken för april månad visar på en ökning bland de svenska företagskonkurserna. Från att ha minskat successivt varje månad till att nu öka med 5 procent, visar färsk statistik från UC AB.

Det är intressant att se hur siffrorna nu visar på en ökning bland företagskonkurserna i landet. Ser vi till hur helåret 2016 ser ut så är det en minskning med 6 procent om vi jämför med samma period 2015, men för april månad har alltså antalet företagskonkurser ökat, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Blekinge län minskar med 89 procent - fortsatt stor ökning i Kronoberg och Gotland

UC AB:s statistik visar Kronobergs län fortsätter att utmärka sig med fortsatt antal ökande företagskonkurser. Även Gotland ökar med 200 procent jämfört med samma period föregående år. Bäst i april månad ser vi Blekinge län, tätt följt av Västmanlands- och Östergötlands län.

Detaljhandeln stabiliserat från föregående månad – nöjesindustrin ökar inför sommarmånaderna

Detaljhandeln, som ökade antalet företagskonkurser förra månaden, varken ökar eller minskar i april månad. Stort procentuell minskning ser vi inom segmentet ”Information och kommunikation” som minskar med -24 procent, tätt följt av segmentet ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” där antalet konkurser hittills i år har minskat med 20 procent.

Lagom till sommarmånadernas intåg ökar dessvärre antalet konkurser inom segmentet ”Kultur, nöje och fritid”, som ökar med 14 procent.

”Byggindustrin”, Hotell- och restaurang” samt ”Partihandel” står stabilt med procentuella minskningar om -6 procent, -13 procent samt -16 procentenheter under årets första kvartal.

Om UC AB konkursstatistik
UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Victoria Preger
Marknads-och kommunikationschef på UC AB
Telefon 070-266 87 26

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret