UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

September 2016

Företagskonkurserna upp två procent i september

September månad redovisar även uppgående siffror för de svenska företagskonkurserna, enligt färsk statistik från UC. Dock sett till året som helhet så har företagskonkurserna totalt sett minskat med -6 procent nu när vi nu inleder årets sista kvartal.

För andra månaden i rad ser vi att de svenska företagskonkurserna ökar, dock inte i någon större procentuell utveckling. Däremot ser vi stora skillnader på hur det ser ut ute i landet, allt ifrån höga procentuella uppgångar till mer realistiska och stabila nedgångar, säger Johanna Westin, PR-ansvarig på UC AB.


Kraftiga ökningar både Örebros och Värmlands län – positiv utveckling i Västmanlands, Norrbotten och Kronobergs län

UC AB:s statistik visar att det skiljer sig enormt per län hur företagsutvecklingen ser ut för september månad. Största ökningarna står Örebro och Värmlands län för, med en uppgång på +300 respektive +200 procent under september månad.  

De län som redovisar positiv utveckling är Västmanlands län, som minskar med -63 procent. Därefter följer Norrbottens län med -45 procent och Kronobergs län med -33 procent.


Län Procentuell förändring september* Procentuell förändring hittills 2016**
Stockholms län 13% 4%
Uppsala län -45% -14%
Södermanlands län 83% -5%
Östergötlands län -33% -11%
Jönköpings län -23% -23%
Kronobergs län -33% 9%
Kalmar län -10% 9%
Gotlands län -33% -29%
Blekinge län 100% -8%
Skåne län -17% -16%
Hallands län 100% -8%
Västra Götalands län 2% -7%
Värmlands län 200% 20%
Örebro län 300% 10%
Västmanlands län -63% -45%
Dalarnas län -38% -27%
Gävleborgs län 43% -20%
Västernorrlands län -25% 1%
Jämtlands län -40% -24%
Västerbottens län 29% -8%
Norrbottens län -45% 2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år

** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år


Restaurang och hotell fortsatt stabilt - byggindustrin ökar

Företagskonkurser inom segmentet ”Restaurang och hotell” fortsätter att stå sig starkt även denna månad, och redovisar siffror på -18 procent, tätt följt av ”Transport” och ”Partihandel” och som minskar med -16 procent respektive -9 procent.

Byggindustrin ökar däremot med +2 procent i september månad.


Om UC AB konkursstatistik

UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Johanna Westin
PR-ansvarig
Telefon 076 525 01 16

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret