Vad kan vi hjälpa dig med?

Månadens konkurser april 2015


Antalet företagskonkurser föll med 8 procent under april


Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska i raskt takt. Under april sjönk antalet konkurser med 8 procent. Det innebär att konkurserna under perioden januari – april ligger på sin lägsta nivå sedan 2008. De största minskningarna är inom Partihandel, Byggindustri och Fastighetsverksamhet. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Information och kommunikation, Handel med motorfordon, Restaurang och hotell samt Transport. Hittills i år har totalt 2 018 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2014.


Av storstadsregionerna är Stockholms län den region där konkurserna har minskat under april. Under april försattes 181 företag i konkurs vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma period 2014. Totalt i riket försattes 530 företag i konkurs under månaden. Det motsvarar en minskning med 8 procent jämfört med april 2014.


  • Det är mycket glädjande att antalet konkurser nu befinner sig på sin lägsta nivå sedan 2008. Trenden med sjunkande konkurstal är ett bevis på att den svenska konjunkturen håller på att återhämta sig. Även om återhämtningen är bräcklig så verkar den stärka företagens ekonomiska ställning så pass att allt fler lyckas fortleva, säger Fredrik Polland på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.


Partihandeln och byggindustrin fortsätter att gå starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är nedgångarna inom Partihandel, Byggindustri och Fastighetsverksamhet. Där har konkurserna under 2015 minskat med 18 procent för Partihandel, 15 procent för Byggindustri och Fastighetsverksamhet. Fyra branscher går dock åt motsatt håll. Konkurserna i Information och kommunikation, Handel med motorfordon, Restaurang och hotell samt Transport har fram till april ökat med 25, 14, 6 respektive 2 procent jämfört med samma period 2014.


Uppsala län fortsätter att gå mot strömmen med kraftigt ökat antal konkurser

På länsnivå minskar konkurserna i många län och i april är det framför allt Gävleborg som utmärker sig, där konkurserna minskade med hela 65 procent. Uppsala län däremot fortsätter att gå kräftgång. Under april var konkursökningen hela 111 procent och hittills i år ligger länet på en konkursuppgång på 80 procent.


  • Drygt 3 av 4 län inklusive storstadslänen uppvisar en positiv konkursutveckling för första tertialet, detta tack vare en fortsatt stark efterfrågan inom framför allt Partihandel och Byggindustri, säger Fredrik Polland på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.Fortsatt optimism inför framtiden

Den svenska konkursstatistiken visar nu på de lägsta konkursnivåerna sedan 2008. Dock går återhämtningen och tillväxten i den svenska konjunkturen sakta. Återhämtningen är fortfarande starkt beroende av den inhemska konsumtionen. Förhoppningsvis kan den försvagade svenska valutan ge en välbehövlig injektion till de svenska exportföretagen. De svenska företagen har generellt god betalningsförmåga och UC bedömer att cirka 92 procent av de svenska aktiebolagen har en god kreditvärdighet.För mer information om UC:s konkursstatistik är ni välkomna att besöka www.uc.se/foretag/konkursstatistik eller kontakta:

Fredrik Polland, Utbildningsansvarig UC                   073-914 84 77

Johan Hopstadius, Press och extern kommunikation  076-540 90 90


Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret