Vad kan vi hjälpa dig med?

Januari 2015

Antalet företagskonkurser i Stockholms län rasade med -43 % under januari


Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i januari sjönk antalet konkurser med hela 24 procent. De största minskningarna är inom Byggindustri, Partihandel, Juridik och ekonomitjänster. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Detaljhandel och Information och kommunikation där utvecklingen är negativ.

Stockholms län är den region i Sverige där konkurserna har minskat mest under inledningen av året. Under januari försattes 108 företag i konkurs vilket är en minskning med hela 43 procent jämfört med samma period 2014. Totalt i riket försattes 418 företag i konkurs under månaden. Det motsvarar en minskning med 24 procent jämfört med januari 2014.

- Trenden med minskat antal konkurser är tydlig. Det är till stora delar på grund av att den inhemska efterfrågan driver tillväxten. Det märks framförallt på utvecklingen för Byggindustrin och Partihandeln säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Byggindustri samt Partihandel går starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom Byggindustri, Partihandel och Juridik och ekonomi. Där har konkurserna minskat med 35 procent för Byggindustri och Partihandel och med 29 procent avseende Juridik och ekonomi. Två branscher går dock åt motsatt håll. Konkurserna i Information och kommunikation samt Detaljhandel ökade under månaden med 67 procent respektive 10 procent jämfört med samma period 2014.

Stockholms län visar urstarka siffror i januari

På länsnivå minskar konkurserna i de allra flesta län och i januari är det framför allt Stockholms län som utmärker sig där minskade konkurserna med hela 43 procent.

- De tre storstadsregionerna uppvisar en positiv konkursutveckling med Stockholms län som den klarast lysande stjärnan. Ett resultat av storstadsregionernas infrastruktursatsningar är Byggindustrins positiva konkursutveckling säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Spirande optimism inför framtiden

Återhämtningen i den svenska konjunkturen går sakta, mycket beroende på den svaga exporten till ett svagt Europa. Det hämmar även företagens vilja att göra investeringar. Ändå hoppas många på att den privata konsumtionen och bostadsbyggandet ska skapa tillväxt under året. De svenska företagen har generellt god betalningsförmåga och UC bedömer att drygt 90 procent av de svenska företagen har god kreditvärdighet.

Tabeller, grafer och fullständig pdf

Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik,Branschstatistik och Kommunstatistik.


Statistik för respektive kommun hittar du här: UC Kommunstatistik.


För mer information

För mer information om UC:s konkursstatistik är du välkommen att kontakta

Roland Sigbladh, Marknadschef                       0739-14 84 60

Johan Hopstadius, Presskontakt                       0765-40 90 90

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret