Vad kan vi hjälpa dig med?

Månadens konkurser Mars 2015


Antalet företagskonkurser i Sverige är det lägsta på 5 år!

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i mars sjönk antalet konkurser med fyra procent. Det innebär att antalet konkurser under perioden januari – mars är det lägsta sedan 2011. De största minskningarna är inom Partihandel, Byggindustri och Detaljhandel. De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Information och kommunikation, Handel med motorfordon, Restaurang och hotell samt Transport där utvecklingen är negativ. Hittills i år har totalt 1 465 företag gått i konkurs. Vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2014.

Av storstadsregionerna är återigen Skåne län den region där konkurserna har minskat mest under mars. Under mars försattes 78 företag i konkurs vilket är en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2014. Totalt i riket försattes 527 företag i konkurs under månaden. Det motsvarar en minskning med fyra procent jämfört med mars 2014.

  • Det är mycket glädjande att antalet konkurser nu är på den lägsta nivån sedan 2011 speciellt med tanke på att det totala antalet företag i Sverige 2015 är 18 procent fler än 2011. Trenden med sjunkande konkurstal är ett bevis på att den svenska konjunkturen håller på att återhämta sig. Även om återhämtningen är bräcklig så känns det som att våren även kommit till företagen säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Partihandel och Byggindustrin fortsätter att gå starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom Partihandel, Byggindustri och Detaljhandel. Där har konkurserna under 2015 minskat med 18 procent för Partihandel, 17 procent för Byggindustri och med 15 procent avseende Detaljhandel. Fyra branscher går dock åt motsatt håll. Konkurserna i Information och kommunikation, Handel med motorfordon, Restaurang och hotell samt Transport ökade under mars med 23, 21, 20 respektive 5 procent jämfört med samma period 2014.

Uppsala län fortsätter att gå mot strömmen med kraftigt ökat antal konkurser

På länsnivå minskar konkurserna i många län, inte minst i storstadslänen och i mars är det framför allt Västmanlands län som utmärker sig där minskade konkurserna med hela 47 procent. Uppsala län är det län som under mars hade den sämsta utvecklingen. Där ökade antalet konkurser med hela 100 procent. I Uppsala har antalet konkurser under perioden januari – mars 2015 ökat med 72 procent jämfört med 2014.

  • Två tredjedelar av länen, inklusive storstadsregionerna, uppvisar en positiv konkursutveckling tack vare en fortsatt stark efterfrågan inom framförallt Byggindustri och Detaljhandel säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Fortsatt optimism inför framtiden

Den svenska konkursstatistiken är nu den lägsta på fem år. Dock går återhämtningen och tillväxten i den svenska konjunkturen sakta. Återhämtningen är fortfarande starkt beroende av den inhemska konsumtionen. Förhoppningsvis kan den försvagade svenska valuta ge en välbehövlig injektion till de svenska exportföretagen. De svenska företagen har generellt god betalningsförmåga och UC bedömer att drygt 90 procent av de svenska företagen fortfarande har god kreditvärdighet.


Tabeller, grafer

Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik,Branschstatistik och Kommunstatistik.


Statistik för respektive kommun hittar du här: UC Kommunstatistik.


För mer information

För mer information om UC:s konkursstatistik är du välkommen att kontakta

Johan Hopstadius, Presskontakt                       0765-40 90 90

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret