UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

Mars 2016

Fortsatt positiv utveckling för svenska företag: Företagskonkurserna minskar med 5 procent i mars

Konkursstatistiken för mars månad följer föregående månaders statistik – en konsekvent minskning av företagskonkurserna i landet. Totalt har antalet företagskonkurser minskat med 5 procent jämfört med samma månad året innan. Årets första kvartal har således visat på stabilt nedåtgående siffror, enligt statistik från UC AB.

Det är med glädje vi ser att årets första kvartal tydligt talar sitt språk och det svenska företagandet står sig stabilt, något som nästan är genomgående för hela landet och i nästan alla segment vi mäter, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Årets första kvartal kan inte annat än summeras som positivt. Med en genomgående procentuell minskning av antalet företagskonkurser i landet står sig svenskt företagande fortsatt stabilt.

– När vi summerar årets första tre månader ser vi en total minskning på -11 procentenheter och totalt 1 321 svenska företag som gick i konkurs under perioden, sägerVictoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC AB.

Västmanland län minskar med 91 procent - fortsatt stor ökning i Kronoberg och Blekinge

UC AB:s statistik visar att så gott som hela landet följer trenden med minskade antal företagskonkurser. Kronobergs län fortsätter att öka med 117 procent för mars månad, följt av Blekinge med 100 procent och Värmland med +24 procentenheter.

Företag inom fastighetsservice och byggindustrin fortsatt starka – sämre för detaljhandel

Störst fortsatt procentuell minskning ser vi inom segmenten ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” där antalet konkurser hittills i år har minskat med 29 procent. Segmentet ”Information och kommunikation” minskar också – en procentuell minskning med 25 procent under årets första kvartal ”Byggindustrin”, Hotell- och restaurang” samt ”Partihandel” står stabilt med procentuella minskningar om -17 procent, -19 procent samt -14 procentenheter under årets första kvartal.Segmenten ”Detaljhandel” och ”Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik” redovisar procentuella ökningar av antalet konkurser, med +4 procent respektive +10 procent.

Om UC AB konkursstatistik
UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.


För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Victoria Preger
Marknads-och kommunikationschef på UC AB
Telefon 070-266 87 26

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret