UC.se mobil
Vad kan vi hjälpa dig med?
Bild

Konkursstatistik

Januari 2016

Företagskonkurserna minskade med 18 procent i januari

Företagskonkurserna i Sverige minskar fortsatt och var i januari 18 procent färre än samma månad 2015. Det betyder att den nedgång som sågs under förra året fortsätter in i 2016 enligt statistik från UC. Mest minskar Restaurang- och Hotellbranschen, med en halvering av antalet konkurser för januari 2016.

Att vi tar med oss minskningen av antalet konkurser från helåret 2015 också in i januari stämmer väl överens med den stabilitet bland företagen vi sett i våra analyser, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC.

Antalet företagskonkurser i hela landet var 350 i januari 2016, 18 procent färre än januari 2015 då 428 företag gick i konkurs. I Stockholms län minskade antalet konkurser i januari med 4 procent och i Skåne län med 30 procent. Bäst var utvecklingen på Gotland, med noll konkurser i länet i januari.


Hotell och restaurang, information respektive byggindustri starkast

Under januari har alltså antalet konkurser minskat mest inom ”Hotell- och Restaurangbranschen” med 50 procent, tätt följd av branschen ”Information och Kommunikation” med minus 44 procent. Därefter kommer ”Byggindustri” med minus 25 procent och ”Transport” med minus 23 procent. Däremot ökade konkurserna inom ”Detaljhandel” med 13 procent och ”Partihandel” med 7 procent.


I stort sett hela landet går bra

Mest minskade konkurserna i Gotlands län, där noll i antal konkurser naturligtvis innebar en minskning med 100 procent för januari i år jämfört med januari månad 2015.

Några ytterligare axplock för januari 2016 jämfört med samma månad 2015:

  • I Skåne län gick 53 företag i konkurs i januari 2016, en minskning med 30 procent
  • I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 5 procent
  • I Stockholms län minskade konkurserna med 4 procent
  • I Kronobergs län minskade antalet konkurser från sex till två, dvs med 67 procent
  • Gävleborgs län såg 54 procent färre konkurser i januari
  • I Värmlands län ökade antalet konkurser med 36 procent i januari, från 11 till 15.


UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Victoria Preger
Marknads-och kommunikationschef på UC AB
Telefon 070-266 87 26

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret