Vad kan vi hjälpa dig med?

Konkursstatistik september 2015

Företagskonkurserna minskade med 13 procent i september

Företagskonkurserna minskade i september månad med 13% jämfört med samma månad 2014. Också för årets första nio månader som helhet fortsatte den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året. Minskningen för året hittills är 8%. UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Antalet företagskonkurser i september minskade med 13 %. Totalt gick 376 företag i konkurs under månaden jämfört med september månad 2014 då 431 företag gick i konkurs. Under årets första nio månader gick 4 393 företag i konkurs jämfört med samma period 2014 då 4 792 företag gick i konkurs.

Fastighetssektorn och byggindustrin är fortsatt starka

Många av de större branscherna upplever minskningar av antalet konkurser. Minskningarna är störst inom ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” som minskat med 20% samt inom byggindustri respektive fastighetsverksamhet där konkurserna inom bägge har minskat med 15% hittills i år. Däremot går det fortsatt sämre för Information och kommunikations- respektive restaurang- och hotellbranscherna. Inom bägge har antalet konkurser ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period 2014.


Hela landet går bra förutom Gotlands, Uppsala och Norrbotten lä

Den positiva trenden med minskade konkurser märks i hela landet. Några län sticker dock ut med ökat antal konkurser under årets första nio månader: I Gotlands län ökade konkurserna med 100%, i Uppsala län med 49% och i Norrbottens län med 10% under perioden.

I storstadsregionerna är läget något blandat. Bäst utveckling under september hade Stockholm där antalet konkurser minskade med 19% jämfört med samma månad 2014. I Stockholm har 1 388 företag gått i konkurs under årets första nio månader jämfört med 1 627 företag under motsvarande period föregående år.

I Västra Götalands län har antalet konkurser ökat något, med 9%, under september jämfört med samma månad 2014.

I Skåne län har konkurserna minskat under månaden då 57 företag gick i konkurs, vilket är 19% färre än under september 2014.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Victoria Preger
Marknads-och kommunikationschef på UC AB
Telefon 070-266 87 26

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret