Vad kan vi hjälpa dig med?

Månadens konkurser Februari 2015

Antalet företagskonkurser rasade med 13 % under februari

Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i februari sjönk antalet konkurser med hela 13 procent. De största minskningarna är inom Byggindustri, Parti och Detaljhandel.

De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser med undantag för Information och kommunikation samt Restaurang och hotell där utvecklingen är negativ. Hittills i år har totalt 924 företag gått i konkurs. Vilket är en minskning med 17 procent jämfört med samma period 2014.

Av storstadsregionerna är Skåne län är den region där konkurserna har minskat mest under februari. Under februari försattes 62 företag i konkurs vilket är en minskning med hela 40 procent jämfört med samma period 2013. Totalt i riket försattes 496 företag i konkurs under månaden. Det motsvarar en minskning med 13 procent jämfört med februari 2014.


- En begynnande optimism i det svenska näringslivet samtidigt som företagen har anpassat sina kostnader, har lett till att allt fler företag överlever och de stora branscherna visar på färre företagskonkurser säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Byggindustri samt Partihandel går starkt

Många av de större branscherna upplever nu konkursminskningar. Störst är minskningarna inom Byggindustri, Parti- och Detaljhandel. Där har konkurserna minskat med 25 procent för Byggindustri, 20 procent för Partihandel och med 17 procent avseende Detaljhandel. Två branscher går dock åt motsatt håll. Konkurserna i Information och kommunikation samt Restaurang och hotell ökade under månaden med 48 procent respektive 6 procent jämfört med samma period 2014.

Uppsala län går mot strömmen med kraftigt ökat antal konkurser

På länsnivå minskar konkurserna i många län, inte minst i storstadslänen och i februari är det framför allt Kronobergs län som utmärker sig där minskade konkurserna med hela 75 procent. Uppsala län är det län som under februari hade den sämsta utvecklingen. Där ökade antalet konkurser med hela 133 procent.

  • Drygt hälften av länen, inklusive storstadsregionerna, uppvisar alla en positiv konkursutveckling. Detta har en koppling till att närvaron av företag är hög inom branscherna bygg, part- och, detaljhandel samt konsultverksamhet, där företagskonkurserna minskat säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Fortsatt optimism inför framtiden

Återhämtningen och tillväxten i den svenska konjunkturen går sakta, även om det nu kommer positiva signaler om att efterfrågan börjar ta fart.  Osäkerheten hämmar dock företagens vilja att investera och anställa.  De svenska företagen har generellt god betalningsförmåga och UC bedömer att drygt 90 procent av de svenska företagen fortfarande har god kreditvärdighet.

Tabeller, grafer

Vår statistik över konkurser i Sverige finns under rubrikerna Riksstatistik,Branschstatistik och Kommunstatistik.


Statistik för respektive kommun hittar du här: UC Kommunstatistik.


För mer information

För mer information om UC:s konkursstatistik är du välkommen att kontakta

Roland Sigbladh, Marknadschef                       0739-14 84 60

Johan Hopstadius, Presskontakt                       0765-40 90 90

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret