Vad kan vi hjälpa dig med?

Konkursstatistik oktober 2015

Företagskonkurserna minskade med hela 19 procent i oktober

Företagskonkurserna minskade i oktober månad med 19 procent jämfört med samma månad 2014. Också för årets första tio månader som helhet fortsatte en positiv utveckling med minskande antal konkurser jämfört med förra året. Minskningen sedan årsskiftet är 9 procent.

Antalet företagskonkurser minskade med 19 % i oktober då sammanlagt 511 företag gick i konkurs, att jämföra med oktober månad 2014 då 628 företag gick i konkurs. Under årets första tio månader gick 4 919 företag i konkurs. Samma period 2014 gick 5 420 företag i konkurs. UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

 

- Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av konjunkturläget som ser stabilt ut. Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC.Service, fastighetstjänster samt byggindustri fortsatt starka

Sett till bransch och hittills i år har antalet konkurser i såväl sektorn ”Övriga serviceföretag inklusive företag för personliga tjänster” som ”Bevakning, fastighetsservice och kontorstjänster” minskat med 20 %. Sedan följer ”Byggindustri” där konkurserna minskat med 17 % hittills i år. Sämre har det gått för ”Information och kommunikation” där antalet konkurser ökat med 5 %.


Hela landet går bra förutom Gotlands och Uppsala län

Den positiva trenden med färre konkurser märks i nästan hela landet. I Kronobergs län minskade konkurserna med 23 procent, i Blekinges med 22 och i Västerbottens med 21 procent. Några län sticker dock ut med ökat antal konkurser under årets första tio månader: De ökade i Gotlands län med 85 och i Uppsala län med 46 procent. Mindre ökningar i antalet konkurser förekom även i Kalmar, Gävleborg och Norrbotten om sex, fem respektive tre procent i respektive län i perioden.

Sett till storstadsregionerna har Stockholms län bäst utveckling där antalet konkurser till och med oktober minskat med 15 % jämfört med 2014. Sammanlagt 1 565 företag har där gått i konkurs till och med oktober jämfört med 1 847 under motsvarande period föregående år.

I Västra Götalands län minskade antalet konkurser med 6 % jämfört med samma period 2014.

I Skåne län minskade antalet konkurser med 8 % jämfört med samma period 2014.

För mer information om UCs konkursstatistik, vänligen kontakta

Victoria Preger
Marknads-och kommunikationschef på UC AB
Telefon 070-266 87 26

Du som i fortsättningen vill ha UC konkursstatistik via e-post, fyll i formuläret