Vi måste ta hand om utsatta medarbetare

2018-04-23

Bedrägerier är ett angeläget ämne för alla oss som arbetar med krediter. Bedrägerier är den brottskategori som har växt mest den senaste tioårsperioden och kunskap är en viktig faktor för att motverka detta.

Det är inte minst viktigt för den enskilde medarbetaren att få träning i hur det kan undvikas. Det är oerhört jobbigt att bli utsatt för ett bedrägeri på jobbet. För att hjälpa våra kunder håller UC kurser där vi lär oss att upptäcka och förstå hur brottslingen agerar.

Krister Gäfvert är kursledare på utbildningen. Han har en bakgrund som polis och till vardags arbetar han med organiserad brottslighet och utredningar av bedrägerier på Scutus AB.

Vilka trender ser du på bedrägerifronten?

-  Vi kan idag se att de kriminella jobbar med mycket stora volymer och de gör det i hög hastighet. Man riktar främst in sig på värden som är enkla att omsätta och återinvestera, till exempel entreprenadmaskiner och lyxbilar. Även inslagen av utpressning och insiderproblematik ser vi öka när det gäller den grova brottsligheten. 

Kan du se någon gemensam nämnare i alla bedrägerier?

- Både ja och nej. Bedrägeribrottslighet innehåller en enorm komplexitet, men generellt sett är det idag ofta så att bedrägerier inleds med en ID-kapning och/eller någon form av infiltration eller en bolagskapning.

Du brukar prata om att bygga en säkerhetsmedveten kultur. Hur gör man det?

- Det gäller framförallt att avdramatisera och prata om de här frågorna. Det är viktigt att bygga och implementera sunda och tydliga policys och riktlinjer. Rädslan att göra bort sig är dessvärre ibland större än viljan att lyckas. Skulle en incident inträffa så gäller det att stötta och ta hand om drabbade medarbetare på ett bra sätt för att förhindra problem och sjukskrivningar. Att bli utsatt för ett bedrägeri är oerhört jobbigt för den enskilde. Det gäller att se skuldkänslorna och skammen bortom den ekonomiska förlusten.     

Det märks att du tycker att det är roligt att hålla utbildningar!

- Tack! Jag har ju förmånen att arbeta med det jag föreläser om till vardags. Det är nog det som gör att jag blir så engagerad!

Publicerad 23 april 2018.