Vägen till konkurs

2019-04-26

Företagskonkurserna ökade under 2017 och 2018 med 20 procent. Orsakerna bakom en konkurs varierar men oftast är kundfordringar inblandade, säger Margaretha Forssell, jurist på Stockholms Exekutionsservice AB, med lång erfarenhet av konkurser.

-Det finns flera anledningar varför ett bolag går i konkurs. En av dessa kan vara att bolaget inte får betalt av en kund eller en uppdragsgivare. Bolaget kan vara underkonsult och den de samarbetar med betalar inte i tid. Men det kan också handla om en tvist och att det blir komplikationer.

En konkursförvaltare tillsätts av tingsrätten för en konkursbouppteckning, för att reda ut tillgångar och avyttra egendom. Bolaget kan sättas i konkurs av bolaget själv, en fordringsägare eller staten och konkursen prövas alltid av tingsrätten. En konkurs kan vara ett sätt att komma ur ett dåligt avtal, att rensa bolaget på dåliga skulder för att starta om. Det är oftast ett snabbare sätt än en likvidation som tar sex månader och som kostar mycket pengar.

Margaretha Forssell har märkt av det ökade antalet konkurser och hon menar att fodringar av olika slag är den största anledningen till konkurser.

-Det har blivit tuffare att driva företag. Många företagare säger att de väntar in pengar. Betalningstiderna har även blivit längre i Sverige och stora bolag är dåliga på att betala i tid.

Affärsidén håller inte

Vägen till konkurs kan både vara en långsam process och ske snabbt. Till exempel kan ett företag ha kämpat med dålig lönsamhet under lång tid men det kan också bero på ett stort avtal, som ett lämnat anbud som inte går som planerat där en tvist uppstår eller företaget inte får betalt. I sådana fall kan situationen förändras snabbt.

-Men det kan också bero på att produkten inte längre fungerar på marknaden, att den tekniska livslängden inte är tillräckligt lång eller en lagändring som exempelvis ett förbud, som gör att affärsidén inte längre håller, säger Margaretha Forssell.

Men det kan också vara bedrägerier som ligger bakom.

Varningssignaler

Vilka bolag är det som går i konkurs? Det finns vissa mönster att vara uppmärksam på, menar Margaretha Forsell.

-Varningssignaler är styrelseförändringar, betalningsanmärkningar, adressändringar för företaget och många kreditförfrågningar. Den allvarligaste är när det kommer flera betalningsanmärkningar i tät följd.

För de drabbade får en konkurs stora konsekvenser, något som kan vara svårt att överblicka i stunden.

-Det påverkar bland annat personens rating och skapar hinder för framtiden. Det kan ställa till problem om personen i fråga vill ta lån, starta ett nytt bolag eller har ett annat bolag och får svårt att få nya kunder på grund av konkursen, säger Margaretha Forsell.

Fakta konkurser 2018

  • Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017
  • Tingsrätterna fattade beslut om 7 599 konkurser
  • 7 223 rörde företag med enskilda näringsidkare inräknade
  • Antalet offentliga ackord var 140 (ekonomiska överenskommelser mellan gäldenären och borgenärer)
  • Andelen företagskonkurser var högst i Stockholms- och Södermanlands län
  • Högst antal konkursföretag finns inom hotell och restaurang

Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser