UC Risk Faktura - ett score optimerat för bedömning av korta kredithorisonter

2022-01-21

Att kontrollera sin likviditet och minska kreditförluster är nyckeln till framgångsrik och lönsam verksamhet. För bäst kontroll krävs optimerade verktyg. UC lanserar nu ett nytt verktyg – UC Risk Faktura. Ett score optimerat för att bedöma risken för en missad betalning, på en tidshorisont om 90 dagar. Syftet är att möjliggöra ännu fler och mer lönsamma affärer i det affärssegment som hanterar kortfristiga krediter.

Det föränderliga finansiella landskapet

Det finansiella landskapet och dess behov är i ständig förändring. Alternativ till traditionella sätt att finansiera verksamheter har blivit mer relevanta. Exempelvis har factoringlösningar intagit en tydligare och starkare position på marknaden och är säkerligen här för att stanna. Finansieringsformen har gått från att ha varit en möjlighet främst för startups eller liknande företag med asymmetriska kassaflöden, men likväl stora likviditetsbehov, till att idag vara ett erkänt och relevant alternativ även för företag som befinner sig senare i livscykeln.

Överlag så visar det sig gång på gång att företag som är effektiva i sin förmåga att optimera sina kassaflöden inte bara stärker sin position och konkurrenskraft. De klarar också att accelerera tillväxten genom att ha finansiellt utrymme och självförtroende att skala upp. Om likviditetskontroll sedan länge har varit en hygienfaktor för fakturaintensiv verksamhet, så innebär dagens landskap fler och skärpta incitament för att ta ett större ägandeskap över sin likviditet.

Ökad likviditetskontroll kräver bättre verktyg

Affärscenarion som vuxit fram ur exempelvis factoringlösningar står i skarp kontrast till sådana som är associerade med traditionell utlåningsverksamhet. Dessa har traditionellt setts i ljuset av företagets förmåga att överleva, med andra ord kapacitet att fullgöra sina ekonomiska åtaganden på lång sikt. Icke desto mindre finns det fler än ett exempel på företag som trots god överlevnadsförmåga är mindre effektiva, eller villiga att fullgöra sina ekonomiska åtaganden på kort sikt. Endast en kund som inte betalar sin faktura kan slita på ett företags ekonomi. Ett flertal kunder som inte betalar kan få förödande effekter på verksamhetens finansiella ställning. Behovet av bättre verktyg för att bedöma krediter på kort sikt har funnits sedan tidigare, men har satts på sin spets på senare tid, inte minst med tanke på covid-19-pandemin.

En extraordinär händelse som pandemin är ett konkret exempel på finansiella förutsättningar som på mycket kort sikt svänger om. Även om det blir viktigare än någonsin att ta affärer så måste de vara lönsamma och kreditförluster blir än mer kritiska. Då finns det ännu större anledning att se över sina betalningsvillkor. Med vissa vill du göra affärer men inte utan förskottsbetalning, i andra fall är betalning i efterskott en nödvändighet, men då behöver du fullt ut kontrollera risken. Att kunna bedöma sin framtida tillgång på likvida medel är viktigare än någonsin och gör det enklare att ta ställning till affärsmöjligheter. Även i mer normala tider är dessa givetvis goda vanor.

UC Risk Faktura, ett nytt och unikt score

Ett stort antal kreditupplysningar tas idag som underlag för att bedöma krediter med korta horisonter och där pengar inte direkt lånas ut. En typisk sådan kredit är en fakturaaffär där den ena parten beviljar ett kortare betalningsanstånd för den andra parten att fullgöra sin del av avtalet, vilket har fått ge UCs nya score dess namn. UC Risk Faktura är byggt just för att ännu bättre serva detta affärssegment och prognosticerar sannolikheten för att företag inte fullgör sina ekonomiska åtaganden på kort sikt.

Optimerad för affärer med kortare horisont

UC har ju en lång tradition av att bygga prediktiva scoringmodeller där trotjänaren UC Risk Företag prognosticerar företags överlevnadsförmåga i miljontals bedömningar varje år. Att UC Risk Företag är marknadsledande på att bedöma sannolikheten för obestånd på 12 månader beror förstås på att det är optimerat för detta ändamål. På samma sätt, men också i kontrast, är nya UC Risk Faktura optimerat för att bedöma risken för en missad betalning på en tidshorisont om 90 dagar.

Att kunna öka prestationen av prediktiva förmågan i kreditbedömningen av korta krediter är UC Risk Fakturas huvudsyfte. För bedömning av kortfristiga krediter innebär UC Risk Faktura ett avsevärt lyft. Oavsett om du använder UC Risk Faktura istället för eller som ett komplement till UC Risk Företag, medför det alltså en utökad möjlighet att minska dina kreditförluster, öka lönsamheten och ta större kontroll över din likviditet.