Svårare att få en anmärkning

2018-12-18

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter; det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått en påminnelse. Det blir alltså svårare att få en betalningsanmärkning på grund av slarv.

Det ställs också ökade krav på Kronofogden. De måste utreda adresser på brev som kommer i retur och först efter att denna utredning är klar får Kronofogdemyndigheten skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, förutsatt att skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Förändringen beror på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i kreditupplysningslagen. Förändringarna gäller allmänna mål för fysiska personer som inte är näringsidkare i mål som kommer till Kronofogden efter den 1 december 2018.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar hos UC?

Uppgifterna finns kvar i kreditupplysningsföretagens register olika länge. Vanligtvis finns uppgifter om en privatperson kvar i tre år och om juridiska personer i fem år. Har en privatperson missbrukat ett konto eller ett kreditkort visar UC informationen i tre respektive två år. Den informationen ser du om frågeställaren är ansluten till det kreditregistersamarbete som är öppet för finansbolag. Ur ett riskperspektiv är nya betalningsanmärkningar värre än gamla. Belopp och frekvens spelar också roll för hur allvarlig en anmärkning är.

Vissa skulder kan få sekretess

Under vissa förutsättningar kan en privatperson få sekretess på en skuld hos Kronofogdemyndigheten. Det innebär att uppgiften inte längre är offentlig, och att UC inte lämnar ut uppgiften. Dessutom innebär det att UC och alla andra kreditupplysningsföretag ska ta bort den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning.

De nya reglerna innebär också att sekretesskyddet förändras – äldre betalda skulder kommer mer sällan att orsaka en betalningsanmärkning när en ny skuld uppstår. I dag kan den som har en gammal betald skuld få en betalningsanmärkning om det kommer in en ny skuld inom två år. Med de nya reglerna kommer färre gamla skulder att ”återuppväckas”.

Hur vanligt är det med en betalningsanmärkning?

Antalet betalningsanmärkningar har minskat i takt med att fler personer har fått mer i plånboken och allt fler har arbete. Antalet anmärkningar pikade i mitten av 2013 och har sedan fallit med sex procent till dagens nivå. Antalet personer med en betalningsanmärkning är nu 490 000. Det är samma nivå som i början av 2008.

Läs mer om betalningsanmärkningar här

Publicerad 28 januari 2019.