Stoppa missbruket av aktiebolag

2017-03-23

I början av året uppmanade riksdagen regeringen att överväga om fler aktiebolag kan undantas från kravet på revision samt om kravet på aktiekapital i privata aktiebolag kan sänkas till 25 000 kr.

Oroande förslag enligt Eva Håkensson Ekobrottsmyndighetens generaldirektör och Dan Brännström generalsekreterare på FAR som i förra veckan skrev en gemensam debattartikel i Di och menar att aktiebolaget har blivit ett effektivt verktyg för ekonomisk brottslighet.

I debattartikeln föreslår de följande åtgärder i syfte att minska att aktiebolag utnyttjas i brottsliga upplägg:

  • Förkorta tiden för att årsredovisning ska vara upprättad och klar från sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt.
  • Lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, vilket förenklar den processen samtidigt som spårbarhet i brottsutredningar underlättas.
  • Ställa krav på att det i årsredovisningen ska framgå om bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen.

Här kan du ta del av hela debattartikeln

Srf konsulternas förbund, branschorganisationen för redovisnings- och lönekonsulter, anser att de förslag som framförs inte är rätt lösningar. Det krävs en mer modern syn på hur problemen ska lösas.

I en replik i DI skriver Mikael Carlson, branschansvarig, Srf konsulterna och Roland Sigbladh, förbundsdirektör, Srf konsulterna att det är dags att fokus flyttas från den omoderna efterkontrollen revision till en mer modern och effektiv löpande kvalitetssäkring.

Rätt verktyg ska användas till rätt uppgift och brottsbekämpning långt i efterhand är fel väg i en modern miljö där redovisningen växer fram i realtid. 

Här kan du ta del av repliken till debattartikeln

Publicerad 23 mars 2017.