Sprickorna i kreditfasaden

2016-06-09

Om billiga data och dyrbara misstag.

Under senare år har det blivit allt svårare att bedöma ett företags kreditvärdighet. Å ena sidan är tillgången på billiga ekonomiska data större än någonsin tidigare. Å andra sidan har det blivit svårare att upptäcka eventuella sprickor i en kreditsökandes ekonomiska fasad. Niklas Malmsten arbetar bland annat arbetar med den frågeställningen inom UC.

"Visserligen har mängden tillgängliga data ökat lavinartat under senare år, men det handlar ofta om data kopierade från en och samma källa. Data som dessutom kan var av högst varierande kvalitet, vilket oftast avspeglar sig i priset."

Som exempel på lättillgängliga, till synes tillförlitliga data nämner Niklas Malmsten den information som har hämtats från ett bolags årsredovisningar, officiellt registrerade hos Bolagsverket. De data som återges i företagets resultat- och balansräkningar behöver inte alltid ge en korrekt eller heltäckande bild av företagets ekonomiska hälsa.

"Vid vår granskning av nyinkomna årsredovisningar hittar vi varje månad över 300 fel i siffrorna", berättar Niklas Malmsten. "Anmärkningsvärt är att ett 40-tal i månaden dessutom har blivit godkända av en revisor. Många av dessa gäller felaktig redovisning av aktiekapitalet."

Företagsdata mindre tillförlitliga än persondata

Företagsdata är därför mindre tillförlitliga än personliga ekonomiska data, där Skatteverket varje år genomför olika granskningar och kontroller. De är inte kvalitetssäkrade från början och när de sedan sätts in i olika analyssystem kan resultatet bli än mer missvisande.

"Omotiverad eller överdriven försiktighet kostar också pengar i form av uteblivna intäkter", avslutar Niklas Malmsten, "och många kreditgivare har nog anledning att se över sina modeller och gränsvärden även ur den aspekten."

Systematisk kvalitetssäkring

Oavsett om en kreditgivare vill skydda sig emot oskyldig ekonomisk naivitet eller mer eller mindre professionell kriminalitet, finns alltså goda skäl att systematiskt kvalitetssäkra företagsdata och försöka sätta in dem i sitt sammanhang. Detta för att undvika dyrbara misstag, inte bara i form av kreditförluster.

Svårigheten att bedöma ett hushålls eller en enskild persons kreditvärdighet ligger delvis på ett annat plan. Här har utvecklingen successivt gått från sökanden med fasta stabila jobb och enkla, tydliga krediter till en mer lättrörlig mångfald anställningsförhållanden, kredit- och konsumtionsmönster. Mönster som inte alltid kommer till ytan vid en rutinmässig kreditprövning.

Publicerad 2 februari 2017.