Snart blir tillträden enklare!

2017-09-29

Få processer på banken är så manuella som just tillträdesprocessen, det vill säga då en fastighet eller lägenhet byter ägare. Men nu kommer i varje fall en del av de manuella arbetsmomenten att försvinna. Och det kommer att gynna de inblandade parterna såsom bankhandläggare, fastighetsmäklare och slutkund.

Robert Sribhadung, produktägare på UC, förklarar hur den nya tjänsten fungerar. Tambur är en portal som kommer att förenkla och effektivisera administrationen i samband med bostadsköp. I Tambur samlar man all information och kommunikation som mäklarna och bankerna behöver utbyta med varandra inför tillträdet.

Mäklaren lägger upp ärendet och bjuder sedan in berörda banker i processen. Alla parter laddar själva upp dokument och markerar vad som är färdigt. Det är enkelt och smidigt att kommunicera kring tillträdesdatum och annat direkt i Tambur. Med Tambur får man en intuitiv och överskådlig process där allt är färdigt och kontrollerat inför själva transaktionen, vilket minskar riskerna vid själva tillträdestidpunkten.

Robert, hur kommer det här att påverka processen vid bostadstillträden?

Det kommer att bli mycket enklare och effektivare. Dessutom kommer kvalitén att öka.

Tror du att det blir svårt att lära sig det nya systemet?

Nej, det är användarvänligt och modernt så det kommer inte att bli svårt att lära sig. Alla bolånebanker har varit med i projektet och påverkat utformningen från början. Vi har dessutom precis spelat in ett antal instruktionsfilmer och det finns även manualer att läsa i om man behöver.

Vi har också tagit fram ett antal utbildningar till fastighetsmäklare, assistenter samt bankhandläggare. Det vi nu lanserar är Tambur 1.0 och det finns möjlighet till förbättringar och nya funktioner i framtida versioner av Tambur.

När får jag börja arbeta i Tambur?

Användandet kommer att öka succesivt efter lanseringen den 15 november. Den riktigt stora boomen kommer när Tambur är integrerat med alla mäklarsystem, då kommer Tambur att bli ännu mer effektivt för mäklaren. 

Spännande, vi håller ögonen öppna och ser fram emot lanseringen. Tack Robert! 

 Publicerad 29 november 2017.