Snabblånemarknaden förändras

2017-11-28

Marknaden för snabblån är på väg att förändras om regeringens nya förslag blir verklighet. Men den försvinner inte helt.

Snabblånen vänder sig till högriskkunder som inte får lån i bank och finansinstitut. Nu vill Regeringen skärpa reglerna för snabblån i konsumentkreditlagen. De föreslår ett ränte- och kostnadstak och dessutom en ny bestämmelse om måttlighet i marknadsföringen.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (f.n. -0,5 procent). Idag är det inte ovanligt med räntor på över 50 procent och det förekommer räntor på över 400 procent. Kostnaderna inklusive räntor och avgifter ska inte heller få överstiga lånebeloppet.

– Genom förslagen stärker vi skyddet för konsumenterna och begränsar möjligheten att profitera på människor i ekonomisk utsatthet. Det är oacceptabelt att konsumenter utnyttjas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Publicerad 18 december 2017.