VIKTIG INFORMATION

UC drabbades av ett tekniskt fel under tisdagen den 28 mars klockan 02:35 som innebar att information om serveringstillstånd i våra system var felaktig. Sedan den 29 mars klockan 02:35 är problemet åtgärdat. Vi beklagar de eventuella problem som du som kund drabbats av till följd av incidenten. 

Snabblånemarknaden förändras

Marknaden för snabblån är på väg att förändras om regeringens nya förslag blir verklighet. Men den försvinner inte helt.

Snabblånen vänder sig till högriskkunder som inte får lån i bank och finansinstitut. Nu vill Regeringen skärpa reglerna för snabblån i konsumentkreditlagen. De föreslår ett ränte- och kostnadstak och dessutom en ny bestämmelse om måttlighet i marknadsföringen.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (f.n. -0,5 procent). Idag är det inte ovanligt med räntor på över 50 procent och det förekommer räntor på över 400 procent. Kostnaderna inklusive räntor och avgifter ska inte heller få överstiga lånebeloppet.

– Genom förslagen stärker vi skyddet för konsumenterna och begränsar möjligheten att profitera på människor i ekonomisk utsatthet. Det är oacceptabelt att konsumenter utnyttjas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Läs mer om förslaget här

Publicerad 18 december 2017.