Skuldsaneringarna ökar

2018-09-26

Antalet anmälningar om skuldsanering till Kronofogden fortsätter att öka. Ansökningarna är så många att Kronofogden har svårt att hinna med. Första halvåret 2017 inkom 10 600 ansökningar vilket är en fördubbling från föregående år.

Vad är det som ligger bakom ökningen?

I november 2016 ändrade man skuldsaneringslagen och detta har inneburit att fler söker skuldsanering. Ändringen innebär att det är enklare att ansöka, det är färre uppgifter som efterfrågas och ansökan kan göras på webben. Man införde även två betalningsfria månader per år samt möjligheten att betala ett visst belopp varje månad som sen fördelas ut till fordringsägarna. Har man barn kan man beviljas förkortad återbetalningstid. Lagen säger också att kommunerna ska erbjuda rådgivning för skuldsatta.

Lång väntan på skuldsanering

De ökade antalet ansökningarna innebär längre väntetider hos Kronofogden.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare. Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger Per-Olof Lindh

Nyligen skrevs det bland annat i Dagens nyheter om att det kan ta upp till ett år innan en person kan få besked om skuldsanering. Något som förlänger lidandet för människor i en redan utsatt situation.

Betalningsanmärkningarna minskar

Ett beslut om skuldsanering resulterar i en betalningsanmärkning. Det finns dock många typer av betalningsanmärkningar. Skuldsaneringsanmärkningarna ökar, men resterande typer av anmärkningar minskar. Det beror på att fler kommer i arbete och att de allra flesta har fått det bättre de senaste åren.

Eftersom befolkningen växer, innebär det att andelen privatpersoner med någon typ av betalningsanmärkning sjunker. Det har det gjort sedan 2013. Och det sker trots ett ändrat kreditbeteende. Allt fler skaffar en avbetalningskredit eller en kortkredit och får därmed fler risker att dra på sig en anmärkning. Men anmärkningarna ökar inte. Den åldersgrupp som har den största andelen personer med en anmärkning är gruppen 46-55. I den gruppen har 8 procent en anmärkning.

Publicerad 26 september 2018.