Så skyddar du dig mot den vanligaste formen av företagsbedrägeri

2020-12-16

Hur stort är problemet med företagsbedrägerier? Vad kännetecknar företag som blir utsatta? Och hur skyddar du dig? Allt det här reder vi ut tillsammans med Anders Björkenheim som är en av landets främsta experter i ämnet. Visste du exempelvis varför det är så viktigt att granska ditt kundregister om du har blivit utsatt för ett bedrägeri?  

Låt oss först klargöra att det faktiskt inte förs officiell statistik specifikt kring företagsbedrägerier. Bedrägeribrott mot juridisk person samlas nämligen i samma kategori som bedrägerier mot privatpersoner. Men flera undersökningar från Kantar Sifo, Novus, branschundersökningar och uppgifter från Polisens samlade statistik visar att företagsbedrägerier är ett utbrett problem. Av de bolag som försätts i konkurs årligen har runt 22-23 procent använts för att genomföra bedrägerier. Det betyder att en bra bit över 1 000 företag årligen används till att lura andra företag.

I en rapport från Svenskt Näringsliv från 2019 framkom det att kostnaden för deras medlemmar avseende bedrägerier överstiger 55 miljarder per år. I rapporten ingick dock inte alla branscher så man kan anta att summan är ännu högre.

Kreditbedrägerier vanligast

Anders Björkenheim på Accessus är en av landets mest anlitade föreläsare och utbildare inom bedrägeriprevention. 2018 fick han Stora Kreditpriset för sina insatser och han ingår även i Bolagsverkets referensråd mot ekonomisk brottslighet.

Vilka är brottslingarna som genomför bedrägeribrotten mot företag?

– Det rör sig om allt från enskilda aktörer till gängkriminella och organiserad brottslighet. Bedrägerier är ett av de viktigaste och mest lukrativa benen som dagens brottslingar står på. Dessutom är straffvärdet lågt om man mot förmodan åker fast, säger Anders Björkenheim.

Att åka fast ja. Hela 90 procent av alla bedrägerier skrivs av. Dels är brotten svårutredda och dels sker en majoritet av brotten över nätet vilket gör det svårt att hitta bedragaren. Brott med låg upptäcktsrisk som ger stora vinster och har ett lågt straffvärde är tveklöst mycket lockande för de kriminella.

Den vanligaste formen av företagsbedrägerier är kreditbedrägerier. De företag som är mest utsatta är de som sysslar med fordon, finans, leasing, blancolån, bensinkort, byggvaror och elektronik. Men alla branscher vars verksamheter rör sådant som enkelt går att omsätta i reella pengar är i farozonen.  

Pandemins påverkan

Så hur har pandemin påverkat kreditbedrägerierna? Till en början förvånade pandemin även bedragarna. Vissa bedrägerier förbereds i månader, det skickas in falska årsredovisningar för att få god kreditvärdighet och så vidare. I och med pandemin blev tajmingen fel för många bedragare. Att hämta ut fem nya taxibilar i april år 2020 väckte misstänksamhet hos bilförsäljarna. Med tiden har pandemin ändå blivit ett skyddande lager för bedragarna menar Anders Björkenheim.

– Jag ser allt fler bolag där avsikten från början inte har varit att använda dem för kreditbedrägerier. När pandemin kom så har rörelsen inte burit sig vilket ökat riskerna för att individer avyttrar sitt bolag till kriminella eller att bolaget används för att krama ur allt som går innan det kommer att försättas i konkurs.

Alla blir utsatta

Anders Björkenheim önskar att fler kände till hur oerhört vanligt det är med företagsbedrägerier. Han menar att precis alla företag inom de attraktiva branscher vi nämnde ovan kommer att bli utsatta för bedrägerier.

– Absolut. Det som skiljer företagen åt är vilka som lär sig av misstagen och vilka som ser det som olycksfall i arbetet och fortsätter som vanligt. Det råder en stor tystnadskultur bland både företag och på politisk nivå kring detta. Det finns många företag som lutar sig tillbaka och tar kostnaden. De tänker att det ändå är små belopp i relation till hela omsättningen, säger Anders Björkenheim och fortsätter:

– Företag skiljer sig från privatpersoner genom att de ser brottslighet som en kostnad bland alla andra. Det i sin tur påverkar benägenheten att anmäla. Men, du måste ha i åtanke att om du har blivit utsatt en gång, ja då är fler bedrägeribolag redan inne i ditt kundregister. Det här rör sig om seriebrottslighet. Har bedragaren lyckats en gång kommer den att fortsätta.

 

ANDERS BJÖRKENHEIMS 5 TIPS SOM KAN SKYDDA DIG MOT KREDITBEDRÄGERIER

  • Det finns effektiva program och tjänster som analyserar ålder på de internetdomäner som man får in beställningar ifrån. Om en domän bara är några veckor gammal är det ett stort varningstecken.

  • Du bör öva personalen att läsa årsredovisningar. Alla som jobbar med företagskrediter måste kunna läsa ekonomiska rapporter och förstå vad de ser. Annars missar man avvikelserna och varningstecknen.

  • Du måste lära av misstagen om du inte vill att ditt företag ska bli bankomat till de kriminella. Ett lyckat bedrägeri följs garanterat av flera. Har du blivit utsatt en gång ska du utgå från att fler blufföretag redan finns inne i ditt kundregister.

  • Hjälp varandra. Se till att ansöka om betalningsföreläggande om någon inte betalar. Det gör att andra slipper drabbas.

  • Ett stort varningstecken är när en kund är okänslig för pris. De flesta ärliga kunder bryr sig om vad saker kostar. När du som säljare känner att du har gjort en kanondeal och fått ut maxpris är det tyvärr inget bra tecken.

Källor:

Svenskt Näringsliv rapport: Att mätta brottslighetens kostnader 
Artikel UC: Bedrägerierna ökar - vad kan vi göra? 
Brottsförebyggande Rådet rapport: Tystnadskulturer, en studie om tystnad mot rättsväsendet 2019:10, Timbro, krönika av Erik Lakomaa