Så bedömer vi kreditupplysningsfrågor

2019-11-05

Vi på UC samlar in en mängd data kring företag och privatpersoner. En spännande informationspost är hur kreditaktiv kunden är. Hög kreditaktivitet ger nämligen en sämre riskprognos. Ibland.

Det finns en tydlig statistisk koppling mellan antalet tagna kreditupplysningar på en person och antalet betalningsanmärkningar. Om kreditupplysningen i övrigt visar på en god ekonomisk situation så har några upplysningsfrågor bara en måttlig inverkan på kreditvärdigheten. Men för personer som redan ligger närmare riskzonen kan detta vara avgörande för om en kreditansökan ska beviljas eller inte. Ett stort antal förfrågningar är alltid negativt för kreditbetyget.

UC är ledande i Sverige vad det gäller kreditupplysningar som ställs på privatpersoner i Sverige. Det och många andra saker gör att UCs score är ett av de träffsäkraste i världen. För dig som kreditgivare ger det en bra bild över konsumentens faktiska kreditaktivitet.

Vad innebär de registrerade frågorna för kreditgivare och konsumenter?

För en kreditgivare innebär registrerade frågor att denne får mer information om kunden, vilket i sin tur ger ett bättre beslutsunderlag. Du som kreditgivare kan därmed tacka ja till fler kunder och i slutändan få en ökad lönsamhet och bättre betalare. Frågorna ger helt enkelt dig som kreditgivare en tydligare bild av kunden.

För konsumenten betyder de registrerade frågorna bättre kontroll över vem som har tagit en kreditupplysning och bidrar även till minskad risk för kreditbedrägeri. Om vi inte skulle registrera hur många kreditupplysningar som har tagits skulle det innebära större osäkerhet och sämre beslutsunderlag för kreditgivaren, vilket i slutändan drabbar konsumenten i form av högre räntor och avgifter då kreditgivaren behöver kompensera osäkerheten med högre marginaler.

Olika typer av kreditupplysningsfrågor

Det är skillnad på olika typer av frågor. Om en person flyttar kan man bli omfrågad av sin hyresvärd och elleverantör. De frågorna har inte samma dignitet som när en person söker ett blancolån. Använd UCs score så får du hjälp att vikta betydelsen av de olika typerna av frågorna i ett kreditriskperspektiv.

Bedrägerivarning

Förutom den rent statistiska kopplingen mellan frågor och betalningsproblem är frågorna också ett viktigt instrument för att upptäcka bedrägerier. Det är vanligt att bedragaren på kort tid försöker få ut så många krediter och köp på kredit som möjligt. Genom kreditupplysningsfrågorna kan du se om det finns ett avvikande mönster.

Läs mer om våra krediscore för person, blanco och e-handel

Läs mer om vilka olika typer av personupplysningar vi erbjuder