Redovisningsbyråerna går bankernas öde tillmötes

2016-02-15

Bristande kunskap om lagkraven kan stå dig dyrt.

För många onoterade aktiebolag är det fortfarande väldigt mycket som sköts i Excel, Word eller i värsta fall bara med hjälp av papper och penna. En digital aktiebok med säker inloggning genom bank-ID kan skapa ordning och reda och blir dessutom ett slags "brandförsäkring" – den alltid finns online, uppdaterad.

Bolagsverket har ingen insyn

Det råder en generell missuppfattning om att de uppgifter som måste hållas uppdaterade i aktieboken är något som Bolagsverket skulle ha insyn i. Bolagsverket har uppgifter om vilka som sitter i styrelsen – bolagets företrädare – och antalet utställda aktier och aktieslag. Men information om vem som är ny ägare eller vem som har sålt finns inte där.

Bristande kunskap om lagkrav

Redovisningskonsulter och revisionsbyråer står under Länsstyrelsens tillsyn och kraven på kontroll för att förhindra penningtvätt har skärpts. Man måste helt enkelt veta att man inte gör affärer med aktörer som bedriver kriminell verksamhet. Under 00-talet och fram till idag har även diskussionen om terrorfinansiering blivit alltmer aktuell. Läs mer om kraven på kundkännedom i faktarutan nedan.

Kunskapen omkring de krav som ställs mot den här typen av bolag är spridd. Det är en upplysningsfråga; det är många som behöver lära sig betydligt mer. På samma vis som bolagen behöver få mer kunskap om att de måste ha en uppdaterad aktiebok måste redovisningskonsulterna och revisionsbyråerna lära sig mer om lagkravet.

I värsta fall kan de råka ut för det som hände två av storbankerna förra året, när det visade sig att de inte hade haft tillräcklig kontroll på vilka de har gjort affärer med. De fick omkring 50 miljoner kronor i böter och på samma sätt kan även byråer och konsulter bötfällas. Man kan åtalas för det i och med att man då har varit medhjälpare till finansieringen av kriminell verksamhet.

Bolagskapning

Alltfler bolag blir även utsatta för kapningar. I dagsläget finns ingen tydlig statistik på antalet bolagskapningar eftersom det faller under rubriceringen bedrägeri, men som helhet har bedrägeriärendena ökat. 2013 presenterades siffror som visade att antalet anmälda bedrägerier ökat med 260 procent på ett decennium.

Straffskalan är låg ifråga om bedrägeribrott vilket gör det enkelt att komma undan. Att en obehörig för över pengar från ett bolags konto till ett annat är förmodligen relativt ovanligt. Men att någon däremot går in i en butik och tar med sig tio telefoner eller hyr bilar som inte lämnas tillbaka är däremot inte särskilt svårt. I värsta fall kan en bolagskapare ingå avtal med tvivelaktiga aktörer som blir kniviga att ta sig ur.

Digital försäkring

Att man kan se vem som går in och gör förändringar är en av de stora fördelarna med en digital aktiebok. Det finns en huvudanvändare som i sin tur kan lägga upp ett antal personer som sedan kan logga in med bank-ID. Om någon då har för avsikt att kapa ett bolag är den personen inte behörig att göra ändringar eftersom denne inte är användare. Man kan då alltid gå tillbaka till styrelseprotokoll som säger var aktieboken ligger lagrad och på så sätt uppstår aldrig någon diskussion om det skulle bli en fråga om bevisning.

Krav rörande KYC (Know Your Customer)

Redovisningskonsulter och revisorer omfattas av myndigheters krav att kontrollera sina kunder avseende:

  • Verklig huvudman (VH)
  • Kontroll mot FN:s sanktionslistor
  • Kontroll mot EU:s sanktionslistor
  • Kontroll av PEP (Politically Exposed Persons)

Uppdaterad 23 april 2019.