Rapport sågar polisens bedrägeriutredningar

2017-04-24

Polisens internrevision slår larm. Bedrägeriutredningsverksamheten lider av ”mycket väsentliga” brister. Internrevisionen har gått igenom 700 nedlagda ärenden och konstaterar en mängd problem.

 – Rättssäkerheten är hotad, säger internrevisor Philip Jansson i en intervju med Dagens Nyheter den 6 april.

Den stora ökningen av bedrägerier har inte mötts av tillräckliga resurser hos polisen. Utredningen slår fast att det stora flödet av bedrägeriärenden inte hanteras på ett rättssäkert sätt. Listan på problem är lång:

  • Anmälningar upprättas på ett otydligt sätt
  • Felaktiga brottsrubriceringar förekommer
  • Anmälan läggs ned på bristfälliga eller obefintliga grunder
  • Tolk används inte i de fall målsäganden inte talar svenska
  • Det polisiära hantverket saknas
  • Självständiga polisiära bedömningar saknas som regel

Bristfälliga utredningar

Inte ens i de fall där anmälaren själv kan namnge en misstänkt person leder till utredning. Polisen får också kritik för att många målsäganden ser sig tvungna att själva utreda ärenden eftersom polisen inte agerar. Det gör att kvaliteten på utredningarna försämras; hur ska polisen kunna garantera att bevisen inte är manipulerade?

Prioriteringar saknas

En förvånande slutsats i rapporten är att det inte sker någon prioritering av brotten. Alla ärenden behandlas i den takt de kommer in och på samma sätt. Det är ingen skillnad på om brottet handlar om 20 kronor eller om 500 000 kronor.

Hur har det blivit så här?

Den viktigaste förklaringen till slarvet enligt rapporten är polisens brist på drivna och kompetenta förundersökningsledare. Ökningen av bedrägeribrott har inte mötts av en ökning av kompetenta och erfarna poliser.

− Bristerna är naturligtvis inte acceptabla, även om det finns flera förklaringar till dem. Antalet utredningar av bedrägerier har ökat kraftigt under senare år. Granskningen gjordes dessutom under en stökig period mitt i polisens omorganisation. Det säger Stockholms regionpolischef Ulf Johansson i ett uttalande.

Här kan du ta del av granskningen i sin helhet (pdf på polisen.se)

Publicerad 24 april 2017.