Radikal förenkling vid bostadstillträden

2016-02-16

Tack vare innovativt banksamarbete

Bostadstillträden riskerar att bli en långdragen affär för säljare och köpare. Det finns dock värre problem än att tvingas vänta medan mäklare och bank sköter det administrativa. Mardrömsscenariot är att något problem dyker upp vid slutaffären så att tillträdet inte går att genomföra som planerat.

Snart kommer tidskrävande processer för bostadstillträden att vara ett minne blott. 2017 lanseras ett samarbete bankerna emellan; Tambur - en webbportal som ska underlätta radikalt vid bostadstillträden. Involverade i samarbetet är förutom de åtta ledande bolånebankerna (Handelsbanken, Swedbank, Nordea, SEB, SBAB, Länsförsäkringar bank, Danske bank och Skandiabanken), mäklarorganisationerna, Fastighetsmäklarförbundet, Mäklarsamfundet, UC och Bankföreningen.

Samtliga bostadsaffärer ska gå via portalen

All nödvändig information för att ett överlåtelseavtal ska kunna signeras finns naturligtvis redan hos mäklare och banker. Tambur den nya webbportalen  för tillträden syftar till är att man ska slippa det omfattande manuella arbete som i nuläget krävs för att samla in material från säljare och köpares respektive banker. Dessutom kommer kommunikationen mellan olika parter – säljarens och köparens bank, samt mellan banker och mäklare –att kunna ske elektroniskt via portalen. Målet är att huvuddelen av samtliga 150 000 bostadsaffärer som sker årligen ska gå via portalen.

Inga obehagliga överraskningar

– Att tillträdena koncentreras till månadsskiften innebär en väldigt stor belastning för båda mäklare och banker. Där såg man en möjlighet att förenkla, genom att låta mycket av informationsflödet ske via portalen istället. En administrativ förenkling som inte bara banker och mäklare tjänar på – kunderna tjänar ju också på det eftersom de slipper sitta på bankkontoren eller hos mäklaren och vänta på att få affären genomförd, säger Tomas Tetzell, chefsjurist på Svenska Bankföreningen.

Även Lars Kraulis, Strategic Account Manager på affärs- och kreditinformationsföretaget UC, som projektleder arbetet med nya webbportalen, belyser nyttan för kund:

– Processerna, så som de ser ut idag, är tidsödande både för mäklare och banker. Det är många uppgifter som måste säkerställas vilket kräver mycket resurser. Får man ner de kostnaderna kan hela marknaden bli effektivare, vilket i slutändan även kommer konsumenterna till gagn. Både mäklare och banker får dessutom en mer avspänd relation till sina kunder. Tambur ser till att det inte dyker upp några obehagliga överraskningar som förhindrar att affären kan gå igenom. Systemets checklistor larmar om du saknar uppgifter och man behöver inte senarelägga tillträdet på grund av sådant.

Framtida banksamarbeten att vänta

Bankerna samarbetar redan inom många olika områden och just banksamarbeten är något vi kommer att se mer av framöver, menar Tetzell:

– Generellt är det så att man kan ha en gemensam infrastruktur för alla situationer där det förekommer behov av en säker informationsutväxling mellan banker. Idag samarbetar man mycket gällande betalsidan och framöver kan vi tänkas se en portal där man samordnar data för när kunder byter bank. Jag ser även fler samarbeten som rör praktiska vardagsfrågor för att underlätta både för banker och kunder.

Publicerad 2 februari 2017.