Nya regler om fakturabedrägerier

För att komma till rätta med fakturabedrägerier föreslår regeringen att det införs ett nytt brott – grovt fordringsbedrägeri – som innebär en kriminalisering på ett tidigare stadium än för närvarande.

Regeringen har överlämnat förslag till Lagrådet för granskning. Förslagen innebär bland annat att: 

  • Det ska vara straffbart att i vilse­ledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. 
  • Att mottagarna lidit eller riskerat att lida någon ekonomisk förlust behöver därmed inte längre visas. 
  • Straffskalan föreslås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst sex år

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

Mer information om regeländringen finns på regeringens hemsida: Nya regler om fakturabedrägerier och andra förmögenhetsbrott

Publicerad 18 mars 2017.

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få nyheter och tips inom affärs- och kreditinformationens värld.

Så här behandlar vi information om dig

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se