Nya regler om fakturabedrägerier

2017-01-18

För att komma till rätta med fakturabedrägerier föreslår regeringen att det införs ett nytt brott – grovt fordringsbedrägeri – som innebär en kriminalisering på ett tidigare stadium än för närvarande.

Regeringen har överlämnat förslag till Lagrådet för granskning. Förslagen innebär bland annat att: 

  • Det ska vara straffbart att i vilse­ledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare. 
  • Att mottagarna lidit eller riskerat att lida någon ekonomisk förlust behöver därmed inte längre visas. 
  • Straffskalan föreslås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst sex år

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. 

Publicerad 18 mars 2017.