Ny företagsundersökning av riksbanken: Global högkonjunktur stärker företagen

2017-12-18

Konjunkturen har stärkts ytterligare under sommaren och hösten och de flesta svenska företagen är mycket nöjda med det rådande läget. Det visar Riksbankens senaste företagsundersökning.

Industriföretagen upplever att verksamheten går på högvarv med god efterfrågan från i stort sett alla geografiska marknader, där Europa är särskilt starkt. Investeringarna väntas nu öka något i och med att kapacitetsutnyttjandet är så högt. Samtidigt vågar allt fler satsa på forskning och utveckling efter en längre period av god intjäning.

Även byggkonjunkturen är stark, mycket beroende på att Sverige under flera år har haft en hög efterfrågan på bostäder. Men under hösten har osäkerheten på bostadsmarknaden ökat och en del byggföretag upplever att det nu tar något längre tid att sälja nyproducerade bostäder. Överlag ser dock inte de stora byggföretagen några stora nedgångar i efterfrågan på bostäder framför sig då det framför allt varit dyrare lägenheter i delar av Stockholmsområdet som varit mer svårsålda.

Företagens kostnader ökar eftersom stark efterfrågan och stigande råvarupriser fått underleverantörerna att höja sina priser på både varor och tjänster. Lönsamheten är trots detta god för industri- och byggföretagen eftersom de kunnat kompensera för ökade kostnader med höjda försäljningspriser.

Läs pressreleasen i sin helhet här. 

Publicerad 18 december 2017.