När får man ta en kreditupplysning?

2019-09-30

För att kunna ta en kreditupplysning på en privatperson kräver lagstiftningen att det ska finnas ett legitimt behov. Det finns en mängd olika exempel på vad som kan betraktas som legitimt behov.

Några fall som brukar betraktas som legitimt behov är:

  • Kreditansökan
  • Uppföljning av befintliga krediter
  • Hyra av lägenhet
  • Ansökan om betalkort
  • För vissa jobb, som exempelvis Chief Financial Officer

Lagen innebär skydd och effektivitet

I Sverige är det kreditupplysningslagen som reglerar när du får eller inte får ta en kreditupplysning.

Kreditupplysningslagen ska i första hand skydda de registrerades personliga integritet. Men lagen ska också bidra till en effektiv kreditupplysning. Därför får kreditupplysningsföretagen använda personinformation utan samtycke från den registrerade privatpersonen och lämna ut den i form av en kreditupplysning. En person eller företag kan inte bli struken ur kreditupplysningsregistret, man kan inte heller begära att få en korrekt betalningsanmärkning raderad.

UC skickar alltid ut en kopia

Lagstiftningen säger också att det ska skickas ut en kopia av kreditupplysningen till den omfrågade individen (exempelvis privatpersoner och styrelseledamöter) inklusive enskilda näringsidkare, handelsbolag eller ett kommanditbolag. På så sätt får man möjlighet att kontrollera vad som finns registrerat. Skulle någon information vara oriktig eller missvisande ska den alltid rättas. Då får företaget eller privatpersonen höra av sig till oss på UC skriftligen och vi påbörjar då en utredning.

Lagstiftningen säger också att personuppgifterna inte får sparas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Uppgifter om fysiska personers betalningsförsummelser ska generellt gallras efter tre år.

Kraftfullt verktyg

Informationen du får från UC i kreditupplysningen är ett verktyg för att bedöma dina kunder på ett effektivt sätt. UCs scoremodell tillhör världens träffsäkraste. Tillsammans med era kreditregler får du ett rekommenderat beslut från UC. Det gör kreditprocessen effektiv. Men det är bra att komma ihåg att kreditbeslutet inte tas av UC, utan beslutet fattas av dig och ditt företag enligt era regler.

Lär dig mer

Är du osäker på om du får ta en kreditupplysning? Ta kontakt med din jurist på ditt företag och stäm av. Du hittar mer information här 

Vill du veta mer om vår scoring och hur UC beräknar risk på en privatperson eller på ett företag? Kika på våra kurser!