Mer pengar i plånboken innebär mer resande

2018-06-26

Gran Canaria, Thailand och Mallorca toppar listan över de resmål svenskarna reser till. Svenskarna har fått mer pengar i plånboken och fler kan unna sig en resa. Lönsamheten har alltid varit låg i branschen men nu ser vi en ljusning.

Utrikesflyget ökar till nya rekordnivåer efter en obruten uppgång sju år i rad. Utrikesflyget ökade med sju procent jämfört med föregående år. Samtidigt har resebyråbranschens omsättning som helhet legat still de senaste tre åren. Under många år har lönsamheten varit låg i branschen, men nu börjar vinstmarginalerna närma sig snittet bland svenska företag. En förklaring kan vara att svenskarna i samma takt ökar bokningarna direkt hos flygbolagen och inte hos resebyråerna.

Men många väljer fortfarande att boka sin resa via en resebyrå för att boka sin charterresa. De större spelarna har kunnat öka sina marginaler. Ett av bolagen som det går bra för är Ving som ingår i Thomas Cook-koncernen. Omsättningen går stadigt upp och bolaget omsatte över sex miljarder förra året.

Risken är normal

Branschen som helhet har en risknivå i linje med snittet för alla svenska företag. 1,3 procent av alla bolag i resebranschen förväntas hamna på obestånd enligt UCs beräkningar. Sett till antalet bolag är den totala skulden till kronofogdemyndigheten låg; 2,8 miljoner kronor finns i förfallna fordringar. Det är ungefär lika många bolag i branschen som har en negativ utveckling som har en positiv utveckling.

God framtidstro

Resebranschen påverkas naturligtvis av det allmänna konjunkturläget och därmed löneökningstakt och sysselsättningsgrad. Köpkraften har ökat hos hushållen. Räntor och inflation är på låga nivåer. Konjunkturinstitutets senaste rapport visar att konjunkturen mattas av under nästa år till följd av minskade bostadsinvesteringar. Samtidigt fortsätter företagen att ha rekryteringsproblem och därmed kommer löneökningstakten att öka under nästa år. Konjunkturinstitutet spår en löneökningstakt på tre procent nästa år. Det ger fler personer möjligheten att unna sig en resa och bolagen kan öka sina marginaler.

Terrorhot en plåga

De senaste årens terrorhot verkar inte ha påverkat resandet mer än att vi har styrt om vårt resande. Det påverkade tillfälligt resor till Manchester, Barcelona och London. Resorna till Egypten och Turkiet blev färre under ett par år. Följden blev bara att resorna till andra resmål som Spanien ökade istället. Nu växer efterfrågan på resor även till Turkiet.

Kreditrisk i branschen

Ur ett kreditperspektiv så är resebyråbranschen lite speciell. Vi köper vår resa med kort och i och med att resan sker långt senare än köpet uppstår en kreditrisk för kortutgivaren eller för banken. Om resan ställs in eller om researrangören går i konkurs riskerar kortutgivaren eller banken stora belopp. Därför vill kreditgivaren ibland ha säkerheter för den kreditrisk banken har. Det kan innebära kontanta medel på spärrat konto. Det påverkar likviditeten negativt på bolaget.

Vill du läsa mer om olika branscher och deras finansiella ställning? Allabolag.se har listor på olika branscher allabolag.se/branscher och UC säljer branschrapporter med en mängd olika branscher. Hör av dig till oss på 08-670 90 00 så berättar vi mer.

Publicerad 26 juni 2018.